Dopravné značky

Značka A 1a - Zákruta vpravo - upozorňuje na smerový oblúk vpravo, kde si bezpečný prejazd vyžaduje výrazné zníženie rýchlosti jazdy s ohľadom na parametre cesty, po ktorom nasleduje priamy úsek cestyZnačka A 1a - Zákruta vpravo - upozorňuje na smerový oblúk vpravo, kde si bezpečný prejazd vyžaduje výrazné zníženie rýchlosti jazdy s ohľadom na parametre cesty, po ktorom nasleduje priamy úsek cesty
Značka A 1b - Zákruta vľavo - upozorňuje na smerový oblúk vľavo, kde si bezpečný prejazd vyžaduje výrazné zníženie rýchlosti jazdy s ohľadom na parametre cesty, po ktorom nasleduje priamy úsek cesty.Značka A 1b - Zákruta vľavo - upozorňuje na smerový oblúk vľavo, kde si bezpečný prejazd vyžaduje výrazné zníženie rýchlosti jazdy s ohľadom na parametre cesty, po ktorom nasleduje priamy úsek cesty.
Značka A 2a - Dvojitá zákruta, prvá vpravo - upozorňuje na dva protismerné oblúky nasledujúce bezprostredne za sebou, z ktorých prvý je vpravo a druhý vľavo.Značka A 2a - Dvojitá zákruta, prvá vpravo - upozorňuje na dva protismerné oblúky nasledujúce bezprostredne za sebou, z ktorých prvý je vpravo a druhý vľavo.
Značka A 2b - Dvojitá zákruta, prvá vľavo - upozorňuje na dva protismerné oblúky, z ktorých prvý je vľavo a druhý vpravo.  Značka A 2b - Dvojitá zákruta, prvá vľavo - upozorňuje na dva protismerné oblúky, z ktorých prvý je vľavo a druhý vpravo.
Značka A 3a - Nebezpečné klesanie - upozorňuje na miesto, kde klesanie cesty presahuje 10% alebo kde miestne podmienky robia klesanie nebezpečným, napríklad kde sa nachádza železničné priecestie, križZnačka A 3a - Nebezpečné klesanie - upozorňuje na miesto, kde klesanie cesty presahuje 10% alebo kde miestne podmienky robia klesanie nebezpečným, napríklad kde sa nachádza železničné priecestie, križ
Značka A 3b - Nebezpečné stúpanie - upozorňuje na miesto, kde stúpanie cesty presahuje 10% alebo kde miestne podmienky robia stúpanie nebezpečným.Značka A 3b - Nebezpečné stúpanie - upozorňuje na miesto, kde stúpanie cesty presahuje 10% alebo kde miestne podmienky robia stúpanie nebezpečným.
Značka A 4a - Zúžená vozovka z oboch strán - upozorňuje na miesto, kde sa vozovka zužuje z oboch strán v smere jazdy vodiča, napríklad zúženým miestom môže byť stavebný záber, podjazd, most a podobneZnačka A 4a - Zúžená vozovka z oboch strán - upozorňuje na miesto, kde sa vozovka zužuje z oboch strán v smere jazdy vodiča, napríklad zúženým miestom môže byť stavebný záber, podjazd, most a podobne
Značka A 4b - Zúžená vozovka sprava - upozorňujú na miesto, kde sa vozovka zužuje len z jednej strany v smere jazdy vodiča.Značka A 4b - Zúžená vozovka sprava - upozorňujú na miesto, kde sa vozovka zužuje len z jednej strany v smere jazdy vodiča.
Značka A 4c - Zúžená vozovka zľava - upozorňujú na miesto, kde sa vozovka zužuje len z jednej strany v smere jazdy vodiča.Značka A 4c - Zúžená vozovka zľava - upozorňujú na miesto, kde sa vozovka zužuje len z jednej strany v smere jazdy vodiča.
Značka A 5 - Nerovnosť vozovky - upozorňuje na priečne alebo pozdĺžne nerovnosti povrchu vozovky, napríklad výtlky, výmole, vyjazdené koľaje a podobne.Značka A 5 - Nerovnosť vozovky - upozorňuje na priečne alebo pozdĺžne nerovnosti povrchu vozovky, napríklad výtlky, výmole, vyjazdené koľaje a podobne.
Značka A 6 - Spomaľovací prah - vopred upozorňuje na umelú nerovnosť na povrchu cesty vytvorenú umiestnením spomaľovacieho prahu.Značka A 6 - Spomaľovací prah - vopred upozorňuje na umelú nerovnosť na povrchu cesty vytvorenú umiestnením spomaľovacieho prahu.
Značka A 7 - Nebezpečná krajnica - ktorej významový symbol môže byť obrátený, upozorňuje na zníženú, nespevnenú alebo inak nebezpečnú krajnicu.Značka A 7 - Nebezpečná krajnica - ktorej významový symbol môže byť obrátený, upozorňuje na zníženú, nespevnenú alebo inak nebezpečnú krajnicu.
Značka A 8 - Nebezpečenstvo šmyku - upozorňuje na miesto alebo úsek vozovky so zvýšeným rizikom vzniku šmyku vozidla aj na suchej vozovke.Značka A 8 - Nebezpečenstvo šmyku - upozorňuje na miesto alebo úsek vozovky so zvýšeným rizikom vzniku šmyku vozidla aj na suchej vozovke.
Značka A 9 - Sneh alebo poľadovica - upozorňuje na úsek vozovky, na ktorom sa nachádza ujazdený a zľadovatený sneh alebo na ktorom hrozí nebezpečenstvo poľadovice.Značka A 9 - Sneh alebo poľadovica - upozorňuje na úsek vozovky, na ktorom sa nachádza ujazdený a zľadovatený sneh alebo na ktorom hrozí nebezpečenstvo poľadovice.
Značka A 10 - Hmla - upozorňuje na úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať znížená viditeľnosť najmä z dôvodu výskytu hmly, prípadne dymu.Značka A 10 - Hmla - upozorňuje na úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať znížená viditeľnosť najmä z dôvodu výskytu hmly, prípadne dymu.
Značka A 11 - Odletujúci štrk - upozorňuje na miesto alebo úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať zvýšené riziko odletujúceho štrku spod kolies vozidiel.Značka A 11 - Odletujúci štrk - upozorňuje na miesto alebo úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať zvýšené riziko odletujúceho štrku spod kolies vozidiel.
Značka A 12 - Svetelné signály - upozorňuje na miesto cesty, kde je premávka riadená svetelnými signálmi, ktoré by inak vodič neočakával alebo ktoré nie sú z dostatočnej vzdialenosti viditeľné.Značka A 12 - Svetelné signály - upozorňuje na miesto cesty, kde je premávka riadená svetelnými signálmi, ktoré by inak vodič neočakával alebo ktoré nie sú z dostatočnej vzdialenosti viditeľné.
Značka A 13 - Priechod pre chodcov - upozorňuje na vyznačený priechod pre chodcov, ktorý by vodič inak neočakával alebo ktorý nie je z dostatočnej vzdialenosti viditeľný. Značka sa používa najmä mimo obce; v obci vtedy, ak vyznačený priechod pre chodcov je umiestnený mimo križovatky.Značka A 13 - Priechod pre chodcov - upozorňuje na vyznačený priechod pre chodcov, ktorý by vodič inak neočakával alebo ktorý nie je z dostatočnej vzdialenosti viditeľný. Značka sa používa najmä mimo obce; v obci vtedy, ak vyznačený priechod pre chodcov je umiestnený mimo križovatky.
Značka A 14 - Chodci - upozorňuje na miesto alebo na úsek cesty, na ktorej je zvýšený pohyb chodcov, napríklad v blízkosti závodov, domovov dôchodcov a podobne.Značka A 14 - Chodci - upozorňuje na miesto alebo na úsek cesty, na ktorej je zvýšený pohyb chodcov, napríklad v blízkosti závodov, domovov dôchodcov a podobne.
Značka A 15 - Deti - upozorňuje na miesto alebo na úsek cesty, na ktorej je zvýšený pohyb detí a kde sa dá predpokladať zvýšené riziko ich neočakávaného vstupu do vozovky, napríklad v blízkosti školy,Značka A 15 - Deti - upozorňuje na miesto alebo na úsek cesty, na ktorej je zvýšený pohyb detí a kde sa dá predpokladať zvýšené riziko ich neočakávaného vstupu do vozovky, napríklad v blízkosti školy,
Značka A 16 - Cyklisti - upozorňuje na miesto alebo úsek cesty, kde je zvýšený pohyb cyklistov, alebo upozorňuje na miesto, kde cyklisti prechádzajú cez cestu alebo na ňu vchádzajú.Značka A 16 - Cyklisti - upozorňuje na miesto alebo úsek cesty, kde je zvýšený pohyb cyklistov, alebo upozorňuje na miesto, kde cyklisti prechádzajú cez cestu alebo na ňu vchádzajú.
Značka A 17 - Zvieratá - upozorňuje na miesto alebo na úsek cesty, na ktorom môže dochádzať k častému výskytu domácich zvierat.Značka A 17 - Zvieratá - upozorňuje na miesto alebo na úsek cesty, na ktorom môže dochádzať k častému výskytu domácich zvierat.
Značka A 18 - Zver - upozorňuje na miesto alebo na úsek cesty, na ktorom sa dá predpokladať zvýšené riziko neočakávaného prebiehania voľne žijúcej zveri cez cestu alebo kde vo väčšom množstve tiahnu cez cestu drobné živočíchy, napríklad v lesoch, horských oblastiach, vo zverníkoch a podobne.Značka A 18 - Zver - upozorňuje na miesto alebo na úsek cesty, na ktorom sa dá predpokladať zvýšené riziko neočakávaného prebiehania voľne žijúcej zveri cez cestu alebo kde vo väčšom množstve tiahnu cez cestu drobné živočíchy, napríklad v lesoch, horských oblastiach, vo zverníkoch a podobne.
Značka A 19 - Práca - upozorňuje na prácu na ceste, prípadne na jej súčastiach, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť cestnej premávky alebo pri ktorej by mohli byť ohrození pracovníci, ktorí túto činnosť vykonávajú.Značka A 19 - Práca - upozorňuje na prácu na ceste, prípadne na jej súčastiach, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť cestnej premávky alebo pri ktorej by mohli byť ohrození pracovníci, ktorí túto činnosť vykonávajú.
Značka A 20 - Padajúce kamene - upozorňuje na miesto alebo úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať, že môže dôjsť k zosuvom alebo padaniu kameňov na vozovku.Značka A 20 - Padajúce kamene - upozorňuje na miesto alebo úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať, že môže dôjsť k zosuvom alebo padaniu kameňov na vozovku.
Značka A 21 - Obojsmerná premávka - upozorňuje na úsek cesty, kde je na rozdiel od predchádzajúceho úseku dočasná alebo trvalá premávka v oboch smeroch; na konci takého úseku sa používa značka IP3b. Značka A21 sa používa aj pri skončení smerového rozdelenia cesty a možno ju použiť aj ako predbežnú značku v kombinácii s dodatkovou tabuľkou E2 s uvedením skutočnej vzdialenosti k predmetnému miestu.Značka A 21 - Obojsmerná premávka - upozorňuje na úsek cesty, kde je na rozdiel od predchádzajúceho úseku dočasná alebo trvalá premávka v oboch smeroch; na konci takého úseku sa používa značka IP3b. Značka A21 sa používa aj pri skončení smerového rozdelenia cesty a možno ju použiť aj ako predbežnú značku v kombinácii s dodatkovou tabuľkou E2 s uvedením skutočnej vzdialenosti k predmetnému miestu.
Značka A 22 - Električka - upozorňuje, ak je to potrebné v záujme bezpečnosti cestnej premávky, na miesto, kde električka križuje smer jazdy ostatných vozidiel.Značka A 22 - Električka - upozorňuje, ak je to potrebné v záujme bezpečnosti cestnej premávky, na miesto, kde električka križuje smer jazdy ostatných vozidiel.
Značka A 23 - Kolóny - upozorňuje na úsek cesty, kde sa vytvára kolóna vozidiel, resp. rad pohybujúcich sa vozidiel v jednej stope za sebou (v jazdnom pruhu) alebo vedľa seba rovnakým smerom najmä pri veľkej intenzite cestnej premávky, napríklad v dlhých stúpaniach na horských priechodoch alebo ako následok dopravnej nehody alebo práce na ceste a podobne.Značka A 23 - Kolóny - upozorňuje na úsek cesty, kde sa vytvára kolóna vozidiel, resp. rad pohybujúcich sa vozidiel v jednej stope za sebou (v jazdnom pruhu) alebo vedľa seba rovnakým smerom najmä pri veľkej intenzite cestnej premávky, napríklad v dlhých stúpaniach na horských priechodoch alebo ako následok dopravnej nehody alebo práce na ceste a podobne.
Značka A 24 - Tunel - vopred upozorňuje na tunel alebo podjazd; ak v záujme bezpečnosti cestnej premávky na tento prejazd platia určité obmedzenia, napríklad výškové, šírkové, alebo zákaz vjazdu pre niektoré druhy vozidiel a podobne, tak sa umiestňujú vopred pred objekt aj príslušné značky alebo príslušné dodatkové tabuľky.Značka A 24 - Tunel - vopred upozorňuje na tunel alebo podjazd; ak v záujme bezpečnosti cestnej premávky na tento prejazd platia určité obmedzenia, napríklad výškové, šírkové, alebo zákaz vjazdu pre niektoré druhy vozidiel a podobne, tak sa umiestňujú vopred pred objekt aj príslušné značky alebo príslušné dodatkové tabuľky.
Značka A 25 - Železničné priecestie so závorami - upozorňuje na miesto, kde je železničné priecestie vybavené mechanickým zabezpečovacím zariadením.Značka A 25 - Železničné priecestie so závorami - upozorňuje na miesto, kde je železničné priecestie vybavené mechanickým zabezpečovacím zariadením.
Značka A 26 - Železničné priecestie bez závor - upozorňuje na miesto, kde je železničné priecestie, ktoré nie je vybavené mechanickým zabezpečovacím zariadením.Značka A 26 - Železničné priecestie bez závor - upozorňuje na miesto, kde je železničné priecestie, ktoré nie je vybavené mechanickým zabezpečovacím zariadením.
Značky A 27a - Návestná tabuľa ľavá (240 m) - upozorňujú na železničné priecestie a umiestňujú sa vo vzdialenosti 240 m pred železničným priecestím. Nad značkou A27a sa umiestňuje značka A25 alebo značka  A26. Na označenie železničného priecestia na odbočujúcu cestu sa používa dodatková tabuľka E7, ktorá je umiestnená nad značkou A27a. Značky A27a sa nepoužíva pred prechodom električkovej dráhy označeným značkou P3.Značky A 27a - Návestná tabuľa ľavá (240 m) - upozorňujú na železničné priecestie a umiestňujú sa vo vzdialenosti 240 m pred železničným priecestím. Nad značkou A27a sa umiestňuje značka A25 alebo značka A26. Na označenie železničného priecestia na odbočujúcu cestu sa používa dodatková tabuľka E7, ktorá je umiestnená nad značkou A27a. Značky A27a sa nepoužíva pred prechodom električkovej dráhy označeným značkou P3.
Značky A 27b - Návestná tabuľa pravá (240 m) - upozorňujú na železničné priecestie a umiestňujú sa vo vzdialenosti 240 m pred železničným priecestím. Nad značkou A27b sa umiestňuje značka A25 alebo značka  A26. Na označenie železničného priecestia na odbočujúcu cestu sa používa dodatková tabuľka E7, ktorá je umiestnená nad značkou A27b. Značky A27a sa nepoužíva pred prechodom električkovej dráhy označeným značkou P3.Značky A 27b - Návestná tabuľa pravá (240 m) - upozorňujú na železničné priecestie a umiestňujú sa vo vzdialenosti 240 m pred železničným priecestím. Nad značkou A27b sa umiestňuje značka A25 alebo značka A26. Na označenie železničného priecestia na odbočujúcu cestu sa používa dodatková tabuľka E7, ktorá je umiestnená nad značkou A27b. Značky A27a sa nepoužíva pred prechodom električkovej dráhy označeným značkou P3.
Značky A 28a - Návestná tabuľa ľavá (160 m) - upozorňujú na železničné priecestie a umiestňujú sa vo vzdialenosti 160 m pred železničným priecestím. Ak je vzdialenosť medzi dvomi železničnými priecestiami kratšia ako 240 m, je pred nasledujúcim priecestím umiestnená značka A25 alebo značka A26 nad značkou A28a. Na označenie železničného priecestia na odbočujúcu cestu sa používa dodatková tabuľka E7, ktorá je umiestnená nad značkou A28a. Značka A28a sa nepoužíva pred prechodom električkovej dráhy označeným značkou P3.Značky A 28a - Návestná tabuľa ľavá (160 m) - upozorňujú na železničné priecestie a umiestňujú sa vo vzdialenosti 160 m pred železničným priecestím. Ak je vzdialenosť medzi dvomi železničnými priecestiami kratšia ako 240 m, je pred nasledujúcim priecestím umiestnená značka A25 alebo značka A26 nad značkou A28a. Na označenie železničného priecestia na odbočujúcu cestu sa používa dodatková tabuľka E7, ktorá je umiestnená nad značkou A28a. Značka A28a sa nepoužíva pred prechodom električkovej dráhy označeným značkou P3.
Značky A 28b - Návestná tabuľa pravá (160 m) - upozorňujú na železničné priecestie a umiestňujú sa vo vzdialenosti 160 m pred železničným priecestím. Ak je vzdialenosť medzi dvomi železničnými priecestiami kratšia ako 240 m, je pred nasledujúcim priecestím umiestnená značka A25 alebo značka A26 nad značkou A28b. Na označenie železničného priecestia na odbočujúcu cestu sa používa dodatková tabuľka E7, ktorá je umiestnená nad značkou A28b. Značka A28b sa nepoužíva pred prechodom električkovej dráhy označeným značkou P3.Značky A 28b - Návestná tabuľa pravá (160 m) - upozorňujú na železničné priecestie a umiestňujú sa vo vzdialenosti 160 m pred železničným priecestím. Ak je vzdialenosť medzi dvomi železničnými priecestiami kratšia ako 240 m, je pred nasledujúcim priecestím umiestnená značka A25 alebo značka A26 nad značkou A28b. Na označenie železničného priecestia na odbočujúcu cestu sa používa dodatková tabuľka E7, ktorá je umiestnená nad značkou A28b. Značka A28b sa nepoužíva pred prechodom električkovej dráhy označeným značkou P3.
Značky A 29a - Návestná tabuľa ľavá (80 m) - Značky A 29a - Návestná tabuľa ľavá (80 m) -
Značky A 29b - Návestná tabuľa pravá (80 m) - Značky A 29b - Návestná tabuľa pravá (80 m) -
Značka A 30a - Výstražný kríž pre železničné priecestie jednokoľajové - označuje jednokoľajové železničné priecestie so závorami i bez závor s prejazdovým zabezpečovacím zariadením alebo bez neho a umiestňuje sa tesne pred železničné priecestie.Značka A 30a - Výstražný kríž pre železničné priecestie jednokoľajové - označuje jednokoľajové železničné priecestie so závorami i bez závor s prejazdovým zabezpečovacím zariadením alebo bez neho a umiestňuje sa tesne pred železničné priecestie.
Značka A 30b - Výstražný kríž pre železničné priecestie viackoľajové - označuje viackoľajové železničné priecestie so závorami i bez závor, s prejazdovým zabezpečovacím zariadením alebo bez neho a umiestňuje sa tesne pred železničné priecestie.Značka A 30b - Výstražný kríž pre železničné priecestie viackoľajové - označuje viackoľajové železničné priecestie so závorami i bez závor, s prejazdovým zabezpečovacím zariadením alebo bez neho a umiestňuje sa tesne pred železničné priecestie.
Značka A 31 - Lietadlá - upozorňuje na miesto, kde nad cestou v malej výške preletúvajú lietadlá.Značka A 31 - Lietadlá - upozorňuje na miesto, kde nad cestou v malej výške preletúvajú lietadlá.
Značka A 32 - Bočný vietor - upozorňuje na úsek cesty, kde prudký bočný alebo nárazový vietor môže ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.Značka A 32 - Bočný vietor - upozorňuje na úsek cesty, kde prudký bočný alebo nárazový vietor môže ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.
Značka A 33 - Nehoda - upozorňuje, ak je to potrebné v záujme bezpečnosti cestnej premávky, na vznik dopravnej nehody v smere jazdy vozidiel, ak je vyobrazená na elektronickom alebo elektromechanickom paneli pre premenné značky Z11a alebo Z11b. Ak je použitá ako značka v kombinácii s dodatkovou tabuľkou E12 s textom „ÚSEK ČASTÝCH DOPRAVNÝCH NEHÔD“ alebo ak je použitá značka na žltozelenom fluorescenčnom podklade a vo vrchnej časti tohto podkladu nad značkou A33 je v čiernej farbe text „POZOR“ a v spodnej časti tohto podkladu je pod touto značkou text „NEHODOVÝ ÚSEK“ alebo „NEHODOVÉ MIESTO“ a pod týmto textom je dodatkovou tabuľkou E4 vyznačená dĺžka úseku platnosti významu tejto značky, potom táto značka upozorňuje na úsek cesty s častým výskytom dopravných nehôd, kde vodiči musia dbať na zvýšenú opatrnosť pri prejazde takto označeným úsekom cesty.Značka A 33 - Nehoda - upozorňuje, ak je to potrebné v záujme bezpečnosti cestnej premávky, na vznik dopravnej nehody v smere jazdy vozidiel, ak je vyobrazená na elektronickom alebo elektromechanickom paneli pre premenné značky Z11a alebo Z11b. Ak je použitá ako značka v kombinácii s dodatkovou tabuľkou E12 s textom „ÚSEK ČASTÝCH DOPRAVNÝCH NEHÔD“ alebo ak je použitá značka na žltozelenom fluorescenčnom podklade a vo vrchnej časti tohto podkladu nad značkou A33 je v čiernej farbe text „POZOR“ a v spodnej časti tohto podkladu je pod touto značkou text „NEHODOVÝ ÚSEK“ alebo „NEHODOVÉ MIESTO“ a pod týmto textom je dodatkovou tabuľkou E4 vyznačená dĺžka úseku platnosti významu tejto značky, potom táto značka upozorňuje na úsek cesty s častým výskytom dopravných nehôd, kde vodiči musia dbať na zvýšenú opatrnosť pri prejazde takto označeným úsekom cesty.
Značka A 34 - Iné nebezpečenstvo - upozorňuje na iné nebezpečné miesta ako na tie, ktoré možno označiť inou značkou.Značka A 34 - Iné nebezpečenstvo - upozorňuje na iné nebezpečné miesta ako na tie, ktoré možno označiť inou značkou.
Značka P 1 - Daj prednosť v jazde! - ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde; označuje vedľajšiu cestu pred križovatkou s hlavnou cestou. Značka sa používa najmä v kombinácii s príslušnou dodatkovou tabuľkou s tvarom križovatky Tvar križovatky P13 až P15.Značka P 1 - Daj prednosť v jazde! - ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde; označuje vedľajšiu cestu pred križovatkou s hlavnou cestou. Značka sa používa najmä v kombinácii s príslušnou dodatkovou tabuľkou s tvarom križovatky Tvar križovatky P13 až P15.
Značka P 2 - Stoj, daj prednosť v jazde! - ukladá vodičovi povinnosť zastaviť vozidlo a dať prednosť v jazde; vodič je povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad. Značka označuje vedľajšiu cestu pred križovatkou s hlavnou cestou, a to najmä v prípadoch, keď križovatka nie je dostatočne prehľadná; za predpokladu, že miesto na zastavenie vozidla je možné presne vymedziť, použije sa značka v kombinácii so značkou V5c. Značka P2 sa používa najmä v kombinácii s príslušnou dodatkovou tabuľkou s tvarom križovatky Tvar križovatky P13 až P15. Ako predbežná značka sa k značke P2 používa značka P1 s dodatkovou tabuľkou E3 s uvedením skutočnej vzdialenosti k miestu, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zastaviť vozidlo; na uvedenie tejto skutočnej vzdialenosti možno použiť i značku V14. Značka P2 sa používa aj pred železničným priecestím v prípadoch, keď je potrebné vodičovi prikázať v záujme bezpečnosti premávky zastaviť vozidlo.Značka P 2 - Stoj, daj prednosť v jazde! - ukladá vodičovi povinnosť zastaviť vozidlo a dať prednosť v jazde; vodič je povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad. Značka označuje vedľajšiu cestu pred križovatkou s hlavnou cestou, a to najmä v prípadoch, keď križovatka nie je dostatočne prehľadná; za predpokladu, že miesto na zastavenie vozidla je možné presne vymedziť, použije sa značka v kombinácii so značkou V5c. Značka P2 sa používa najmä v kombinácii s príslušnou dodatkovou tabuľkou s tvarom križovatky Tvar križovatky P13 až P15. Ako predbežná značka sa k značke P2 používa značka P1 s dodatkovou tabuľkou E3 s uvedením skutočnej vzdialenosti k miestu, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zastaviť vozidlo; na uvedenie tejto skutočnej vzdialenosti možno použiť i značku V14. Značka P2 sa používa aj pred železničným priecestím v prípadoch, keď je potrebné vodičovi prikázať v záujme bezpečnosti premávky zastaviť vozidlo.
Značka P 3 - Daj prednosť v jazde električke! - sa používa na mieste, kde v sporných alebo iných prípadoch treba prikázať vodičovi dať prednosť v jazde električke, alebo na zdôraznenie inak určenej povinnosti dať prednosť v jazde električke. Značka P3 sa umiestňuje pred miestom priblíženia električkovej koľaje k okraju vozovky, napríklad na znemožnenie jazdy vozidiel pozdĺž električky, a pred miestom, kde električka križuje smer jazdy ostatných vozidiel.Značka P 3 - Daj prednosť v jazde električke! - sa používa na mieste, kde v sporných alebo iných prípadoch treba prikázať vodičovi dať prednosť v jazde električke, alebo na zdôraznenie inak určenej povinnosti dať prednosť v jazde električke. Značka P3 sa umiestňuje pred miestom priblíženia električkovej koľaje k okraju vozovky, napríklad na znemožnenie jazdy vozidiel pozdĺž električky, a pred miestom, kde električka križuje smer jazdy ostatných vozidiel.
Značka P 4 - Križovatka - upozorňuje na križovatku, kde nie je prednosť v jazde upravená značkami napríklad na upozornenie na križovatku, kde sa na rozdiel od predchádzajúceho priebehu končí hlavná cesta a uplatňuje sa ustanovenie vyplývajúce zo všeobecných ustanovení pravidiel cestnej premávky „prednosť vozidiel prichádzajúcich sprava“.Značka P 4 - Križovatka - upozorňuje na križovatku, kde nie je prednosť v jazde upravená značkami napríklad na upozornenie na križovatku, kde sa na rozdiel od predchádzajúceho priebehu končí hlavná cesta a uplatňuje sa ustanovenie vyplývajúce zo všeobecných ustanovení pravidiel cestnej premávky „prednosť vozidiel prichádzajúcich sprava“.
Značka P 5 -Križovatka s vedľajšou cestou - sa používa mimo obce a upozorňuje na križovatku s vedľajšou cestou a označuje hlavnú cestu. Značka P 5 -Križovatka s vedľajšou cestou - sa používa mimo obce a upozorňuje na križovatku s vedľajšou cestou a označuje hlavnú cestu.
Značka P 6 - Križovatka s vedľajšou cestou - sa používa mimo obce a možno ju použiť namiesto značky P5, pričom upozorňuje na križovatku s vedľajšou cestou pripojenou sprava pod určitým stupňom a označuje hlavnú cestu; na označenie hlavnej cesty s vedľajšou cestou zľava je jej symbol obrátený.Značka P 6 - Križovatka s vedľajšou cestou - sa používa mimo obce a možno ju použiť namiesto značky P5, pričom upozorňuje na križovatku s vedľajšou cestou pripojenou sprava pod určitým stupňom a označuje hlavnú cestu; na označenie hlavnej cesty s vedľajšou cestou zľava je jej symbol obrátený.
Značka P 7 - Križovatka s kruhovým objazdom - upozorňuje vopred ako značka predbežná na kruhový objazd, ktorý je označený značkou Kruhový objazd - C7.Značka P 7 - Križovatka s kruhovým objazdom - upozorňuje vopred ako značka predbežná na kruhový objazd, ktorý je označený značkou Kruhový objazd - C7.
Značka P 8 - Hlavná cesta - upozorňuje najmä v obci na križovatku s vedľajšou cestou a označuje hlavnú cestu. Používa sa v kombinácii najmä s príslušnou dodatkovou tabuľkou s tvarom križovatky Tvar križovatky P13 až P15.Značka P 8 - Hlavná cesta - upozorňuje najmä v obci na križovatku s vedľajšou cestou a označuje hlavnú cestu. Používa sa v kombinácii najmä s príslušnou dodatkovou tabuľkou s tvarom križovatky Tvar križovatky P13 až P15.
Značka P 9 - Koniec hlavnej cesty - informuje o tom, že na najbližšej križovatke táto cesta už nie je hlavnou cestou. V obci sa značka P9 používa len pred skončením dlhšieho úseku hlavnej cesty, a to za poslednou križovatkou hlavnej cesty.Značka P 9 - Koniec hlavnej cesty - informuje o tom, že na najbližšej križovatke táto cesta už nie je hlavnou cestou. V obci sa značka P9 používa len pred skončením dlhšieho úseku hlavnej cesty, a to za poslednou križovatkou hlavnej cesty.
Značka P 10 - Prednosť protiidúcich vozidiel - označuje úsek cesty, kde nie je možná obojsmerná premávka s dostatočným bočným odstupom protiidúcich vozidiel a kde platí prednosť v jazde protiidúcich vozidiel. Z opačnej strany zúženého úseku sa umiestňuje značka P11.Značka P 10 - Prednosť protiidúcich vozidiel - označuje úsek cesty, kde nie je možná obojsmerná premávka s dostatočným bočným odstupom protiidúcich vozidiel a kde platí prednosť v jazde protiidúcich vozidiel. Z opačnej strany zúženého úseku sa umiestňuje značka P11.
Značka P 11 - Prednosť pred protiidúcimi vozidlami - označuje úsek cesty, kde nie je možná obojsmerná premávka s dodatočným bočným odstupom protiidúcich vozidiel a kde platí prednosť v jazde pred protiidúcimi vozidlami. Z opačnej strany zúženého úseku sa umiestňuje značka P10.Značka P 11 - Prednosť pred protiidúcimi vozidlami - označuje úsek cesty, kde nie je možná obojsmerná premávka s dodatočným bočným odstupom protiidúcich vozidiel a kde platí prednosť v jazde pred protiidúcimi vozidlami. Z opačnej strany zúženého úseku sa umiestňuje značka P10.
Dodatková tabuľka P 12 - Tvar križovatky - vyznačuje len cesty rovnakého významu. Cesta, po ktorej sa ku križovatke prichádza, je vyznačená čiarou vychádzajúcou od spodného okraja dodatkovej tabuľky s tvarom križovatky v smere jazdy vodiča.Dodatková tabuľka P 12 - Tvar križovatky - vyznačuje len cesty rovnakého významu. Cesta, po ktorej sa ku križovatke prichádza, je vyznačená čiarou vychádzajúcou od spodného okraja dodatkovej tabuľky s tvarom križovatky v smere jazdy vodiča.
Dodatková tabuľka P 13 - Tvar križovatky - vyznačujú skutočný geometrický tvar križovatky, pričom hlavná cesta je vyznačená čiarou dvojnásobnej šírky ako čiara vyznačujúca vedľajšie cesty.Dodatková tabuľka P 13 - Tvar križovatky - vyznačujú skutočný geometrický tvar križovatky, pričom hlavná cesta je vyznačená čiarou dvojnásobnej šírky ako čiara vyznačujúca vedľajšie cesty.
Dodatková tabuľka P 14 - Tvar križovatky - vyznačujú skutočný geometrický tvar križovatky, pričom hlavná cesta je vyznačená čiarou dvojnásobnej šírky ako čiara vyznačujúca vedľajšie cesty.Dodatková tabuľka P 14 - Tvar križovatky - vyznačujú skutočný geometrický tvar križovatky, pričom hlavná cesta je vyznačená čiarou dvojnásobnej šírky ako čiara vyznačujúca vedľajšie cesty.
Dodatková tabuľka P 15 - Tvar dvoch križovatiek - vyznačujú skutočný geometrický tvar križovatky, pričom hlavná cesta je vyznačená čiarou dvojnásobnej šírky ako čiara vyznačujúca vedľajšie cesty.Dodatková tabuľka P 15 - Tvar dvoch križovatiek - vyznačujú skutočný geometrický tvar križovatky, pričom hlavná cesta je vyznačená čiarou dvojnásobnej šírky ako čiara vyznačujúca vedľajšie cesty.
Značka B 1 - Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch - zakazuje vjazd všetkým druhom vozidiel v oboch smeroch jazdy. Značka B 1 - Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch - zakazuje vjazd všetkým druhom vozidiel v oboch smeroch jazdy.
Značka B 2 - Značka Zákaz vjazdu všetkých vozidiel - zakazuje vjazd všetkým druhom vozidiel z jedného smeru jazdy. Z opačného smeru sa umiestňuje značka č. IP 3a alebo č. IP 3b. Značka B 2 - Značka Zákaz vjazdu všetkých vozidiel - zakazuje vjazd všetkým druhom vozidiel z jedného smeru jazdy. Z opačného smeru sa umiestňuje značka č. IP 3a alebo č. IP 3b.
Značka B 3 - Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel - zakazuje vjazd všetkým motorovým vozidlám, ale nezakazuje vjazd električke. Značka B 3 - Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel - zakazuje vjazd všetkým motorovým vozidlám, ale nezakazuje vjazd električke.
Značka B 4 - Značka Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka - zakazuje vjazd všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka, ale nezakazuje vjazd električke.Značka B 4 - Značka Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka - zakazuje vjazd všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka, ale nezakazuje vjazd električke.
Značka B 5 - Zákaz vjazdu osobných automobilov - zakazuje vjazd osobným automobilom.Značka B 5 - Zákaz vjazdu osobných automobilov - zakazuje vjazd osobným automobilom.
Značka B 6 - Zákaz vjazdu nákladných automobilov - zakazuje okrem vjazdu nákladných automobilov aj vjazd ťahača prívesu, ťahača návesu a špeciálnych automobilov odvodených od nákladného automobilu alebo od autobusu; nezakazuje vjazd obytným automobilom a nákladným automobilom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg.Značka B 6 - Zákaz vjazdu nákladných automobilov - zakazuje okrem vjazdu nákladných automobilov aj vjazd ťahača prívesu, ťahača návesu a špeciálnych automobilov odvodených od nákladného automobilu alebo od autobusu; nezakazuje vjazd obytným automobilom a nákladným automobilom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg.
Značka B 7 - Zákaz vjazdu autobusov - v záujme bezpečnosti cestnej premávky zakazuje vjazd autobusov na cesty, ktoré svojimi parametrami, napríklad šírkou alebo smerovými oblúkmi cesty, neumožňujú bezpečnú jazdu autobusov s prihliadnutím na ich rozmery, resp. na najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť. Značka B7 sa používa i v prípadoch, keď je potrebné premávku autobusov vylúčiť z dôvodu ochrany životného prostredia.Značka B 7 - Zákaz vjazdu autobusov - v záujme bezpečnosti cestnej premávky zakazuje vjazd autobusov na cesty, ktoré svojimi parametrami, napríklad šírkou alebo smerovými oblúkmi cesty, neumožňujú bezpečnú jazdu autobusov s prihliadnutím na ich rozmery, resp. na najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť. Značka B7 sa používa i v prípadoch, keď je potrebné premávku autobusov vylúčiť z dôvodu ochrany životného prostredia.
Značka B 8 - Zákaz vjazdu motocyklov - zakazuje vjazd motocyklov, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť je viac ako 45 km.h-1 alebo ktorých zdvihový objem valcov motora je väčší ako 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora a najväčší čistý výkon je väčší ako 4 kW alebo ktorých najväčší trvalý menovitý výkon je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora z dôvodu ochrany životného prostredia alebo v záujme bezpečnosti cestnej premávky.Značka B 8 - Zákaz vjazdu motocyklov - zakazuje vjazd motocyklov, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť je viac ako 45 km.h-1 alebo ktorých zdvihový objem valcov motora je väčší ako 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora a najväčší čistý výkon je väčší ako 4 kW alebo ktorých najväčší trvalý menovitý výkon je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora z dôvodu ochrany životného prostredia alebo v záujme bezpečnosti cestnej premávky.
Značka B 9 - Zákaz vjazdu traktorov - zakazuje vjazd traktorom a všetkým zvláštnym motorovým vozidlám, ako sú napríklad jednonápravové kultivačné traktory, motorové dopravné vozíky, motorové ručné vozíky, samohybné poľnohospodárske a lesné stroje a pojazdné pracovné stroje.Značka B 9 - Zákaz vjazdu traktorov - zakazuje vjazd traktorom a všetkým zvláštnym motorovým vozidlám, ako sú napríklad jednonápravové kultivačné traktory, motorové dopravné vozíky, motorové ručné vozíky, samohybné poľnohospodárske a lesné stroje a pojazdné pracovné stroje.
Značka B 10 - Zákaz vjazdu malých motocyklov - zakazuje vjazd malých motocyklov s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou 45 km.h-1, ktorých zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora a najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW alebo ktorých najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora z dôvodu ochrany životného prostredia alebo v záujme bezpečnosti cestnej premávky.Značka B 10 - Zákaz vjazdu malých motocyklov - zakazuje vjazd malých motocyklov s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou 45 km.h-1, ktorých zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora a najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW alebo ktorých najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora z dôvodu ochrany životného prostredia alebo v záujme bezpečnosti cestnej premávky.
Značka B 11 - Zákaz vjazdu bicyklov - zakazuje vjazd bicyklov; zákaz sa nevzťahuje na prípady, keď je bicykel tlačený.Značka B 11 - Zákaz vjazdu bicyklov - zakazuje vjazd bicyklov; zákaz sa nevzťahuje na prípady, keď je bicykel tlačený.
Značka B 12 - Zákaz vjazdu jazdcov na koňoch - zakazuje vjazd jazdcom na koňoch; zákaz sa vzťahuje aj na prípady, ak je kôň vedený osobou za uzdu alebo za vodidlo.Značka B 12 - Zákaz vjazdu jazdcov na koňoch - zakazuje vjazd jazdcom na koňoch; zákaz sa vzťahuje aj na prípady, ak je kôň vedený osobou za uzdu alebo za vodidlo.
Značka B 13 - Zákaz vstupu chodcov - zakazuje vstup chodcov a používa sa tam, kde je nutné v záujme bezpečnosti cestnej premávky vylúčiť pohyb chodcov, pre ktorých sú spravidla k dispozícii iné trasy.Značka B 13 - Zákaz vstupu chodcov - zakazuje vstup chodcov a používa sa tam, kde je nutné v záujme bezpečnosti cestnej premávky vylúčiť pohyb chodcov, pre ktorých sú spravidla k dispozícii iné trasy.
Značka B 14 - Zákaz vstupu korčuliarov - zakazuje vstup osôb pohybujúcich sa na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom zariadení a používa sa na označenie miest, kde je pohyb na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom zariadení zakázaný.Značka B 14 - Zákaz vstupu korčuliarov - zakazuje vstup osôb pohybujúcich sa na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom zariadení a používa sa na označenie miest, kde je pohyb na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom zariadení zakázaný.
Značka B 15 - Zákaz vjazdu záprahových vozidiel - zakazuje vjazd záprahových vozidiel a používa sa predovšetkým v prípadoch, keď premávka záprahových vozidiel vzhľadom na ich rýchlosť jazdy a na rozmer by mohla ohroziť bezpečnosť a plynulosť ostatnej cestnej premávky.Značka B 15 - Zákaz vjazdu záprahových vozidiel - zakazuje vjazd záprahových vozidiel a používa sa predovšetkým v prípadoch, keď premávka záprahových vozidiel vzhľadom na ich rýchlosť jazdy a na rozmer by mohla ohroziť bezpečnosť a plynulosť ostatnej cestnej premávky.
Značka B 16 - Zákaz vjazdu ručných vozíkov - zakazuje vjazd ručným vozíkom s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm tam, kde je žiaduce premávku ručných vozíkov vylúčiť vzhľadom na rýchlosť jazdy k ostatnej cestnej premávke a na bezpečnosť osôb, ktoré vozík tlačia alebo ťahajú.Značka B 16 - Zákaz vjazdu ručných vozíkov - zakazuje vjazd ručným vozíkom s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm tam, kde je žiaduce premávku ručných vozíkov vylúčiť vzhľadom na rýchlosť jazdy k ostatnej cestnej premávke a na bezpečnosť osôb, ktoré vozík tlačia alebo ťahajú.
Značka B 17 - Zákaz vjazdu motorových vozidiel s prívesmi - zakazuje vjazd motorových vozidiel s prívesmi, napríklad s obytnými, nákladnými a podobne.Značka B 17 - Zákaz vjazdu motorových vozidiel s prívesmi - zakazuje vjazd motorových vozidiel s prívesmi, napríklad s obytnými, nákladnými a podobne.
Značka B 18 - Zákaz vjazdu vyznačených vozidiel - zakazuje vjazd vozidlám vyznačených druhov; tieto druhy vozidiel sa vyznačujú významovými symbolmi zo značiek B4 až B17, B21 a B22.Značka B 18 - Zákaz vjazdu vyznačených vozidiel - zakazuje vjazd vozidlám vyznačených druhov; tieto druhy vozidiel sa vyznačujú významovými symbolmi zo značiek B4 až B17, B21 a B22.
Značka B 19 - Zákaz jazdy motorových vozidiel vo vzdialenosti kratšej, ako je vyznačené - zakazuje vodičovi motorového vozidla jazdu za motorovým vozidlom idúcim pred ním vo vzdialenosti kratšej, ako je vyznačené na značke.Značka B 19 - Zákaz jazdy motorových vozidiel vo vzdialenosti kratšej, ako je vyznačené - zakazuje vodičovi motorového vozidla jazdu za motorovým vozidlom idúcim pred ním vo vzdialenosti kratšej, ako je vyznačené na značke.
Značka B 20 - Zákaz vjazdu vozidiel alebo súprav vozidiel, ktorých dĺžka presahuje vyznačenú hranicu - zakazuje vjazd vozidlám alebo súprav vozidiel, ktorých dĺžka vrátane nákladu presahuje vyznačenú hranicu na značke.Značka B 20 - Zákaz vjazdu vozidiel alebo súprav vozidiel, ktorých dĺžka presahuje vyznačenú hranicu - zakazuje vjazd vozidlám alebo súprav vozidiel, ktorých dĺžka vrátane nákladu presahuje vyznačenú hranicu na značke.
Značka B 21 - Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci - zakazuje vjazd vozidlám prepravujúcim výbušniny, ľahko horľavé alebo inak nebezpečné veci a ktoré musia byť označené podľa osobitného predpisu. 11) V prípade vyznačenia zákazu prejazdu vozidiel prepravujúcich určené nebezpečné veci cez tunel je táto značka doplnená dodatkovou tabuľkou E14. V takomto prípade sa zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci vzťahuje len na vozidlá, ktoré sú obmedzené príslušnou dodatkovou tabuľkou.Značka B 21 - Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci - zakazuje vjazd vozidlám prepravujúcim výbušniny, ľahko horľavé alebo inak nebezpečné veci a ktoré musia byť označené podľa osobitného predpisu. 11) V prípade vyznačenia zákazu prejazdu vozidiel prepravujúcich určené nebezpečné veci cez tunel je táto značka doplnená dodatkovou tabuľkou E14. V takomto prípade sa zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci vzťahuje len na vozidlá, ktoré sú obmedzené príslušnou dodatkovou tabuľkou.
Značka B 22 - Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody - zakazuje vjazd týchto vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody, napríklad prepravujúcich ropu, ropné materiály alebo iné látky. Množstvo, prípadne druh nákladu možno vyznačiť na príslušnej dodatkovej tabuľke.Značka B 22 - Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody - zakazuje vjazd týchto vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody, napríklad prepravujúcich ropu, ropné materiály alebo iné látky. Množstvo, prípadne druh nákladu možno vyznačiť na príslušnej dodatkovej tabuľke.
Značka B 23 - Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých šírka presahuje vyznačenú hranicu - zakazuje vjazd vozidlám, ktorých skutočná šírka presahuje vyznačenú hranicu, pričom rozhodujúca je okamžitá šírka vozidla vrátane nákladu.Značka B 23 - Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých šírka presahuje vyznačenú hranicu - zakazuje vjazd vozidlám, ktorých skutočná šírka presahuje vyznačenú hranicu, pričom rozhodujúca je okamžitá šírka vozidla vrátane nákladu.
Značka B 24 - Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých výška presahuje vyznačenú hranicu - zakazuje vjazd vozidlám, ktorých skutočná výška presahuje vyznačenú hranicu, pričom rozhodujúca je okamžitá výška vozidla vrátane nákladu.Značka B 24 - Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých výška presahuje vyznačenú hranicu - zakazuje vjazd vozidlám, ktorých skutočná výška presahuje vyznačenú hranicu, pričom rozhodujúca je okamžitá výška vozidla vrátane nákladu.
Značka B 25 - Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu - zakazuje vjazd vozidlám, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu na značke, najmä na mostné objekty, ktorých dovolená zaťažiteľnosť neumožňuje vjazd vozidlám, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu povolenú pre bežnú cestnú premávku. Pri jazdnej súprave sa obmedzenie okamžitej hmotnosti vzťahuje na jednotlivé vozidlá súpravy. Ak je značka doplnená dodatkovou tabuľkou s nápisom „Jediné vozidlo ...t“, smie do takto označeného úseku vojsť jediné vozidlo, ktorého okamžitá hmotnosť, ak ide o súpravu, okamžitá hmotnosť všetkých vozidiel súpravy, síce presahuje údaj na značke, nie však údaj na dodatkovej tabuľke; vodič je povinný zabezpečiť, aby na taký úsek nevchádzali súčasne z nijakého smeru iné vozidlá, pričom na tento účel možno zastavovať iné vozidlá. Okamžitá hmotnosť znamená skutočnú hmotnosť vozidla s nákladom, vodičom a s cestujúcimi.Značka B 25 - Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu - zakazuje vjazd vozidlám, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu na značke, najmä na mostné objekty, ktorých dovolená zaťažiteľnosť neumožňuje vjazd vozidlám, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu povolenú pre bežnú cestnú premávku. Pri jazdnej súprave sa obmedzenie okamžitej hmotnosti vzťahuje na jednotlivé vozidlá súpravy. Ak je značka doplnená dodatkovou tabuľkou s nápisom „Jediné vozidlo ...t“, smie do takto označeného úseku vojsť jediné vozidlo, ktorého okamžitá hmotnosť, ak ide o súpravu, okamžitá hmotnosť všetkých vozidiel súpravy, síce presahuje údaj na značke, nie však údaj na dodatkovej tabuľke; vodič je povinný zabezpečiť, aby na taký úsek nevchádzali súčasne z nijakého smeru iné vozidlá, pričom na tento účel možno zastavovať iné vozidlá. Okamžitá hmotnosť znamená skutočnú hmotnosť vozidla s nákladom, vodičom a s cestujúcimi.
Značka B 26 - Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť pripadajúca na nápravu presahuje vyznačenú hranicu - zakazuje vjazd vozidlám, ktorých okamžitá hmotnosť pripadajúca na nápravu presahuje vyznačenú hranicu. Značkou sa označujú úseky ciest a mostné objekty, ktorých dovolená zaťažiteľnosť neumožňuje vjazd vozidlám, pri ktorých zaťaženie na ktorúkoľvek nápravu presahuje vyznačenú určenú hranicu. Okamžitá hmotnosť znamená skutočnú hmotnosť vozidla s nákladom, vodičom a s cestujúcimi.Značka B 26 - Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť pripadajúca na nápravu presahuje vyznačenú hranicu - zakazuje vjazd vozidlám, ktorých okamžitá hmotnosť pripadajúca na nápravu presahuje vyznačenú hranicu. Značkou sa označujú úseky ciest a mostné objekty, ktorých dovolená zaťažiteľnosť neumožňuje vjazd vozidlám, pri ktorých zaťaženie na ktorúkoľvek nápravu presahuje vyznačenú určenú hranicu. Okamžitá hmotnosť znamená skutočnú hmotnosť vozidla s nákladom, vodičom a s cestujúcimi.
Značka B 27a - Zákaz odbočovania vpravo - zakazuje odbočovanie vpravo napríklad na križovatke, na miesto mimo cesty, na poľnú cestu, lesnú cestu, cestičku pre cyklistov, do obytnej zóny alebo do pešej zóny.Značka B 27a - Zákaz odbočovania vpravo - zakazuje odbočovanie vpravo napríklad na križovatke, na miesto mimo cesty, na poľnú cestu, lesnú cestu, cestičku pre cyklistov, do obytnej zóny alebo do pešej zóny.
Značka B 27b - Zákaz odbočovania vľavo - zakazuje odbočovanie vľavo napríklad na križovatke, na miesto mimo cesty, na poľnú cestu, lesnú cestu, cestičku pre cyklistov, do obytnej zóny alebo do pešej zóny.Značka B 27b - Zákaz odbočovania vľavo - zakazuje odbočovanie vľavo napríklad na križovatke, na miesto mimo cesty, na poľnú cestu, lesnú cestu, cestičku pre cyklistov, do obytnej zóny alebo do pešej zóny.
Značka B 28 - Zákaz otáčania - zakazuje otáčanie vozidiel najmä v prípadoch, v ktorých môže otáčanie ohrozovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.Značka B 28 - Zákaz otáčania - zakazuje otáčanie vozidiel najmä v prípadoch, v ktorých môže otáčanie ohrozovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
Značka B 29a - Zákaz predchádzania - zakazuje vodičovi predchádzať motorové vozidlo vľavo; motocykel bez postranného vozíka možno predchádzať.Značka B 29a - Zákaz predchádzania - zakazuje vodičovi predchádzať motorové vozidlo vľavo; motocykel bez postranného vozíka možno predchádzať.
Značka B 29b - Koniec zákazu predchádzania - končí platnosť obmedzenia vyznačeného značkou B29a, ak nie je skôr skončené inak.Značka B 29b - Koniec zákazu predchádzania - končí platnosť obmedzenia vyznačeného značkou B29a, ak nie je skôr skončené inak.
Značka B 30a - Zákaz predchádzania pre nákladné automobily - zakazuje vodičovi nákladného automobilu s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg predchádzať motorové vozidlo vľavo; motocykel bez postranného vozíka možno predchádzať.Značka B 30a - Zákaz predchádzania pre nákladné automobily - zakazuje vodičovi nákladného automobilu s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg predchádzať motorové vozidlo vľavo; motocykel bez postranného vozíka možno predchádzať.
Značka B 30b - Koniec zákazu predchádzania pre nákladné automobily - končí platnosť obmedzenia vyznačeného značkou B30a, ak nie je skôr skončené inak.Značka B 30b - Koniec zákazu predchádzania pre nákladné automobily - končí platnosť obmedzenia vyznačeného značkou B30a, ak nie je skôr skončené inak.
Značka B 31a - Najvyššia dovolená rýchlosť - zakazuje vodičovi prekročiť rýchlosť v kilometroch za hodinu vyznačenú číslom na značke; značka končí platnosť predchádzajúcej značky B31a s iným údajom na značke, ak nie je skôr skončená inak.Značka B 31a - Najvyššia dovolená rýchlosť - zakazuje vodičovi prekročiť rýchlosť v kilometroch za hodinu vyznačenú číslom na značke; značka končí platnosť predchádzajúcej značky B31a s iným údajom na značke, ak nie je skôr skončená inak.
Značka B 31b - Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti - končí platnosť obmedzenia vyznačeného značkou B31a, ak nie je skôr skončené inak. Na značke B31b sa v takom prípade použije zhodný významový symbol z použitej značky B31a.Značka B 31b - Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti - končí platnosť obmedzenia vyznačeného značkou B31a, ak nie je skôr skončené inak. Na značke B31b sa v takom prípade použije zhodný významový symbol z použitej značky B31a.
Značka B 32a - Zákaz zvukových výstražných znamení - zakazuje vodičovi používať zvukové výstražné znamenia a osadzuje sa najmä na cestách, ktoré vedú v blízkosti zdravotníckych, kúpeľných a podobných zariadení.Značka B 32a - Zákaz zvukových výstražných znamení - zakazuje vodičovi používať zvukové výstražné znamenia a osadzuje sa najmä na cestách, ktoré vedú v blízkosti zdravotníckych, kúpeľných a podobných zariadení.
Značka B 32b - Koniec zákazu zvukových výstražných znamení - končí platnosť obmedzenia vyznačeného značkou B32a, ak nie je skôr skončené inak.Značka B 32b - Koniec zákazu zvukových výstražných znamení - končí platnosť obmedzenia vyznačeného značkou B32a, ak nie je skôr skončené inak.
Značka B 33 - Zákaz státia - sa používa najmä v prípadoch, keď je nutné v záujme bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a s prihliadnutím na miestne podmienky zakázať státie vozidiel a umožniť iba ich zastavenie napríklad najmä na účel zásobovania.Značka B 33 - Zákaz státia - sa používa najmä v prípadoch, keď je nutné v záujme bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a s prihliadnutím na miestne podmienky zakázať státie vozidiel a umožniť iba ich zastavenie napríklad najmä na účel zásobovania.
Značka B 34 - Zákaz zastavenia - sa používa v prípade, keď by zastavenie vozidla mohlo s prihliadnutím na dané dopravné podmienky výrazne ohroziť bezpečnosť cestnej premávky alebo narušiť jej plynulosť.Značka B 34 - Zákaz zastavenia - sa používa v prípade, keď by zastavenie vozidla mohlo s prihliadnutím na dané dopravné podmienky výrazne ohroziť bezpečnosť cestnej premávky alebo narušiť jej plynulosť.
Značka B 35 - Zákaz státia v nepárnych dňoch - zakazuje státie v nepárnych kalendárnych dňoch v mesiaci.Značka B 35 - Zákaz státia v nepárnych dňoch - zakazuje státie v nepárnych kalendárnych dňoch v mesiaci.
Značka B 36 - Zákaz státia v párnych dňoch - zakazuje státie v párnych kalendárnych dňoch v mesiaci.Značka B 36 - Zákaz státia v párnych dňoch - zakazuje státie v párnych kalendárnych dňoch v mesiaci.
Značka B 37 - Iný zákaz - určuje iný zákaz ako ten, ktorý možno vyznačiť inou zákazovou značkou. Zákaz je vyjadrený príslušným stručným nápisom vnútri tejto značky, napríklad „PREJAZD ZAKÁZANÝ“, „NAKLADANIE A SKLADANIE TOVARU ZAKÁZANÉ“, alebo ak sa použije nápis „PREJAZD ZAKÁZANÝ“, nesmie vodič prejsť takto označeným úsekom bez toho, aby jazdu prerušil napríklad s cieľom naložiť alebo zložiť náklad a podobne. Ak sa v záujme bezpečnosti premávky použije nápis „LPG“, „CNG“ alebo „LNG“, je tým vyjadrený zákaz vjazdu vozidiel, ktoré vo svojom pohonnom systéme využívajú skvapalnený ropný plyn LPG, stlačený zemný plyn CNG alebo skvapalnený zemný plyn LNG, najmä do miest, kde by pri úniku LPG, CNG alebo LNG mohlo dôjsť k ich vznieteniu. Ak sa v záujme ochrany životného prostredia použije nápis „EURO X“, pričom za „X“ sa podľa potreby dosadí vhodné číslo, je tým vyjadrený zákaz vjazdu vozidiel, ktoré nespĺňajú emisné limity „EURO X“ a nižšie.Značka B 37 - Iný zákaz - určuje iný zákaz ako ten, ktorý možno vyznačiť inou zákazovou značkou. Zákaz je vyjadrený príslušným stručným nápisom vnútri tejto značky, napríklad „PREJAZD ZAKÁZANÝ“, „NAKLADANIE A SKLADANIE TOVARU ZAKÁZANÉ“, alebo ak sa použije nápis „PREJAZD ZAKÁZANÝ“, nesmie vodič prejsť takto označeným úsekom bez toho, aby jazdu prerušil napríklad s cieľom naložiť alebo zložiť náklad a podobne. Ak sa v záujme bezpečnosti premávky použije nápis „LPG“, „CNG“ alebo „LNG“, je tým vyjadrený zákaz vjazdu vozidiel, ktoré vo svojom pohonnom systéme využívajú skvapalnený ropný plyn LPG, stlačený zemný plyn CNG alebo skvapalnený zemný plyn LNG, najmä do miest, kde by pri úniku LPG, CNG alebo LNG mohlo dôjsť k ich vznieteniu. Ak sa v záujme ochrany životného prostredia použije nápis „EURO X“, pričom za „X“ sa podľa potreby dosadí vhodné číslo, je tým vyjadrený zákaz vjazdu vozidiel, ktoré nespĺňajú emisné limity „EURO X“ a nižšie.
Značka B 38 - Povinnosť zastaviť vozidlo - zakazuje pokračovať v jazde bez zastavenia vozidla na cestnom hraničnom priechode. V spodnej časti tejto značky sa uvádza preklad nápisu CLO v jazyku susedného štátu. Ak je namiesto nápisu CLO nápis STOP, značka zakazuje pokračovať v jazde bez zastavenia vozidla na mieste uvedenom v spodnej časti značky, napríklad POLÍCIA, KONTROLA a podobne.Značka B 38 - Povinnosť zastaviť vozidlo - zakazuje pokračovať v jazde bez zastavenia vozidla na cestnom hraničnom priechode. V spodnej časti tejto značky sa uvádza preklad nápisu CLO v jazyku susedného štátu. Ak je namiesto nápisu CLO nápis STOP, značka zakazuje pokračovať v jazde bez zastavenia vozidla na mieste uvedenom v spodnej časti značky, napríklad POLÍCIA, KONTROLA a podobne.
Značka B 39 - Koniec viacerých zákazov - končí platnosť značiek B29a, B30a, B31a a C15, ak nie je skôr skončená inak; ak sú použité najmenej dve z týchto značiek spoločne, umiestňuje sa na konci platnosti obmedzení vyplývajúcich zo spoločného použitia značiek.Značka B 39 - Koniec viacerých zákazov - končí platnosť značiek B29a, B30a, B31a a C15, ak nie je skôr skončená inak; ak sú použité najmenej dve z týchto značiek spoločne, umiestňuje sa na konci platnosti obmedzení vyplývajúcich zo spoločného použitia značiek.
Značka C 1 - Prikázaný smer jazdy - prikazujú smer jazdy len v smere, ktorým šípka vyobrazená na príslušnej značke ukazuje, čím je zároveň vyjadrený zákaz jazdy iným smerom. Značky C1 až C4c sa používajú najmä pred križovatkou.Značka C 1 - Prikázaný smer jazdy - prikazujú smer jazdy len v smere, ktorým šípka vyobrazená na príslušnej značke ukazuje, čím je zároveň vyjadrený zákaz jazdy iným smerom. Značky C1 až C4c sa používajú najmä pred križovatkou.
Značka C 2 - Prikázaný smer jazdy - prikazujú smer jazdy len v smere, ktorým šípka vyobrazená na príslušnej značke ukazuje, čím je zároveň vyjadrený zákaz jazdy iným smerom. Značky C1 až C4c sa používajú najmä pred križovatkou.Značka C 2 - Prikázaný smer jazdy - prikazujú smer jazdy len v smere, ktorým šípka vyobrazená na príslušnej značke ukazuje, čím je zároveň vyjadrený zákaz jazdy iným smerom. Značky C1 až C4c sa používajú najmä pred križovatkou.
Značka C 3 - Prikázaný smer jazdy - prikazujú smer jazdy len v smere, ktorým šípka vyobrazená na príslušnej značke ukazuje, čím je zároveň vyjadrený zákaz jazdy iným smerom. Značky C1 až C4c sa používajú najmä pred križovatkou.Značka C 3 - Prikázaný smer jazdy - prikazujú smer jazdy len v smere, ktorým šípka vyobrazená na príslušnej značke ukazuje, čím je zároveň vyjadrený zákaz jazdy iným smerom. Značky C1 až C4c sa používajú najmä pred križovatkou.
Značka C 4a - Prikázaný smer jazdy - prikazujú smer jazdy len v smere, ktorým šípky vyobrazené na príslušnej značke ukazujú, čím je zároveň vyjadrený zákaz jazdy iným smerom. Značky C1 až C4c sa používajú najmä pred križovatkou.Značka C 4a - Prikázaný smer jazdy - prikazujú smer jazdy len v smere, ktorým šípky vyobrazené na príslušnej značke ukazujú, čím je zároveň vyjadrený zákaz jazdy iným smerom. Značky C1 až C4c sa používajú najmä pred križovatkou.
Značka C 4b - Prikázaný smer jazdy -  prikazujú smer jazdy len v smere, ktorým šípky vyobrazené na príslušnej značke ukazujú, čím je zároveň vyjadrený zákaz jazdy iným smerom. Značky C1 až C4c sa používajú najmä pred križovatkou.Značka C 4b - Prikázaný smer jazdy - prikazujú smer jazdy len v smere, ktorým šípky vyobrazené na príslušnej značke ukazujú, čím je zároveň vyjadrený zákaz jazdy iným smerom. Značky C1 až C4c sa používajú najmä pred križovatkou.
Značka C 4c - Prikázaný smer jazdy -  prikazujú smer jazdy len v smere, ktorým šípky vyobrazené na príslušnej značke ukazujú, čím je zároveň vyjadrený zákaz jazdy iným smerom. Značky C1 až C4c sa používajú najmä pred križovatkou.Značka C 4c - Prikázaný smer jazdy - prikazujú smer jazdy len v smere, ktorým šípky vyobrazené na príslušnej značke ukazujú, čím je zároveň vyjadrený zákaz jazdy iným smerom. Značky C1 až C4c sa používajú najmä pred križovatkou.
Značka C 5 - Prikázaný smer otáčania – prikazuje smer otáčania. Značka Prikázaný smer otáčania  C5 sa používa najmä pred križovatkou.Značka C 5 - Prikázaný smer otáčania – prikazuje smer otáčania. Značka Prikázaný smer otáčania C5 sa používa najmä pred križovatkou.
Značka C 6a - Prikázaný smer obchádzania vpravo - prikazuje obchádzať ostrovček, prekážku a podobne len v smere vyznačenom šípkou na značke.Značka C 6a - Prikázaný smer obchádzania vpravo - prikazuje obchádzať ostrovček, prekážku a podobne len v smere vyznačenom šípkou na značke.
Značka C 6b - Prikázaný smer obchádzania vľavo - prikazuje obchádzať ostrovček, prekážku a podobne len v smere vyznačenom šípkou na značke.Značka C 6b - Prikázaný smer obchádzania vľavo - prikazuje obchádzať ostrovček, prekážku a podobne len v smere vyznačenom šípkou na značke.
Značka C 6c - Prikázaný smer obchádzania vpravo alebo vľavo - prikazuje obchádzať ostrovček, prekážku a podobne len v smere vyznačenom šípkami na značke.Značka C 6c - Prikázaný smer obchádzania vpravo alebo vľavo - prikazuje obchádzať ostrovček, prekážku a podobne len v smere vyznačenom šípkami na značke.
Značka C 7 - Kruhový objazd - označuje kruhový objazd a prikazuje smer jazdy len v smere vyznačených šípok na značke. Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu má prednosť v jazde, ak nie je prednosť v jazde upravená značkami.Značka C 7 - Kruhový objazd - označuje kruhový objazd a prikazuje smer jazdy len v smere vyznačených šípok na značke. Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu má prednosť v jazde, ak nie je prednosť v jazde upravená značkami.
Značka C 8 - Cestička pre cyklistov - prikazuje cyklistom použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh. Cestičku alebo pruh pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov; cestičku alebo pruh smie použiť aj osoba tlačiaca bicykel. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.Značka C 8 - Cestička pre cyklistov - prikazuje cyklistom použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh. Cestičku alebo pruh pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov; cestičku alebo pruh smie použiť aj osoba tlačiaca bicykel. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.
Značka C 9 - Cestička pre chodcov - prikazuje chodcom použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.Značka C 9 - Cestička pre chodcov - prikazuje chodcom použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.
Značka C 10 - Cestička pre korčuliarov - prikazuje osobám pohybujúcim sa na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh. Cestičku alebo pruh pre korčuliarov môže použiť cyklista alebo osoba tlačiaca bicykel, ak tým neobmedzí ani neohrozí korčuliarov. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.Značka C 10 - Cestička pre korčuliarov - prikazuje osobám pohybujúcim sa na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh. Cestičku alebo pruh pre korčuliarov môže použiť cyklista alebo osoba tlačiaca bicykel, ak tým neobmedzí ani neohrozí korčuliarov. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.
Značka C 11 - Cestička pre jazdcov na koňoch - prikazuje jazdcom na koňoch použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané; zákaz sa nevzťahuje na osoby vedúce koňa za uzdu alebo vodidlo.Značka C 11 - Cestička pre jazdcov na koňoch - prikazuje jazdcom na koňoch použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané; zákaz sa nevzťahuje na osoby vedúce koňa za uzdu alebo vodidlo.
Značka C 12 - Cestička pre vyznačených užívateľov - prikazuje vyobrazeným významovým symbolom vyznačeným užívateľom, napríklad chodcom a cyklistom, použiť v predmetnom smere takto označenú spoločnú cestičku alebo pruh. Cyklista pritom nesmie ohroziť chodca. Cestičku alebo pruh môže použiť aj osoba pohybujúca sa na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí vyznačených užívateľov. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.Značka C 12 - Cestička pre vyznačených užívateľov - prikazuje vyobrazeným významovým symbolom vyznačeným užívateľom, napríklad chodcom a cyklistom, použiť v predmetnom smere takto označenú spoločnú cestičku alebo pruh. Cyklista pritom nesmie ohroziť chodca. Cestičku alebo pruh môže použiť aj osoba pohybujúca sa na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí vyznačených užívateľov. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.
Značka C 13 - Cestička pre vyznačených užívateľov - prikazuje vyobrazeným významovým symbolom vyznačeným užívateľom použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh, ale iba vyznačeným spôsobom, t. j. vyznačení užívatelia sú povinní použiť len pruh pre nich určený; to neplatí pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, pri vchádzaní na cestičku a vychádzaní z nej, pričom sa nesmú navzájom ohroziť. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.Značka C 13 - Cestička pre vyznačených užívateľov - prikazuje vyobrazeným významovým symbolom vyznačeným užívateľom použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh, ale iba vyznačeným spôsobom, t. j. vyznačení užívatelia sú povinní použiť len pruh pre nich určený; to neplatí pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, pri vchádzaní na cestičku a vychádzaní z nej, pričom sa nesmú navzájom ohroziť. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.
Značka C 14 - Použiť protisklzové reťaze - prikazuje vodičom na takto označenom úseku cesty použiť pri jazde protisklzové reťaze alebo obdobné zariadenia. 9) Reťaze alebo obdobné zariadenia sa musia použiť minimálne na dvoch kolesách hnacej nápravy.Značka C 14 - Použiť protisklzové reťaze - prikazuje vodičom na takto označenom úseku cesty použiť pri jazde protisklzové reťaze alebo obdobné zariadenia. 9) Reťaze alebo obdobné zariadenia sa musia použiť minimálne na dvoch kolesách hnacej nápravy.
Značka C 15 - Najnižšia dovolená rýchlosť - sa používa v záujme zvýšenia plynulosti cestnej premávky.Značka C 15 - Najnižšia dovolená rýchlosť - sa používa v záujme zvýšenia plynulosti cestnej premávky.
Značka C 16 - Iný príkaz - ukladá iný príkaz ako ten, ktorý možno uložiť inou značkou. Príkaz je vyznačený vhodným nápisom, ako napríklad „PREJDITE NA DRUHÚ STRANU“, alebo vyobrazením príslušného významového symbolu napríklad zo značky B7 a podobne. Značkou C16 je možné ukladať aj príkazy jednotlivým skupinám účastníkov cestnej premávky, napríklad vodičom „POUŽI ZAKLADACIE KLINY“ a podobne alebo chodcom „POUŽI PODCHOD“ a podobne.Značka C 16 - Iný príkaz - ukladá iný príkaz ako ten, ktorý možno uložiť inou značkou. Príkaz je vyznačený vhodným nápisom, ako napríklad „PREJDITE NA DRUHÚ STRANU“, alebo vyobrazením príslušného významového symbolu napríklad zo značky B7 a podobne. Značkou C16 je možné ukladať aj príkazy jednotlivým skupinám účastníkov cestnej premávky, napríklad vodičom „POUŽI ZAKLADACIE KLINY“ a podobne alebo chodcom „POUŽI PODCHOD“ a podobne.
Značka C 17 - Rozsvieť svetlá - prikazuje vodičovi na takto označenom úseku rozsvietiť na idúcom vozidle ustanovené osvetlenie; skončením platnosti príkazu značky C17 nie je dotknutá povinnosť používať ustanovené osvetlenie vyplývajúce zo všeobecnej úpravy pravidiel cestnej premávky.Značka C 17 - Rozsvieť svetlá - prikazuje vodičovi na takto označenom úseku rozsvietiť na idúcom vozidle ustanovené osvetlenie; skončením platnosti príkazu značky C17 nie je dotknutá povinnosť používať ustanovené osvetlenie vyplývajúce zo všeobecnej úpravy pravidiel cestnej premávky.
Značka C 18 - Koniec príkazu - končí platnosť značiek C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, ak nie je skôr skončená inak. Na značke sa použije zhodný symbol z týchto značiek doplnený červeným šikmým pruhom.Značka C 18 - Koniec príkazu - končí platnosť značiek C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, ak nie je skôr skončená inak. Na značke sa použije zhodný symbol z týchto značiek doplnený červeným šikmým pruhom.
Značka C 19 - Prikázaný smer prepravy vyznačených vozidiel a vecí - prikazuje vodičom vozidiel prepravujúcim výbušniny, ľahko horľavé alebo inak nebezpečné veci alebo len vodičom vyznačených druhov vozidiel jazdu len smerom, ktorý ukazuje šípka alebo šípky vyznačené na značke. Ak tento prikázaný smer jazdy je založený na použití značky B21 spolu s dodatkovou tabuľkou E14, značka C19 je doplnená dodatkovou tabuľkou E14. V takomto prípade sa prikázaný smer prepravy vyznačených vozidiel a vecí vzťahuje len na vozidlá obmedzené príslušnou dodatkovou tabuľkou. Na značke možno na určenie iného druhu vozidla použiť významový symbol značky zo značiek B4 až B9 a B17 až B26 a na prikázanie smeru jazdy symbol značky zo značiek C1 až C5.Značka C 19 - Prikázaný smer prepravy vyznačených vozidiel a vecí - prikazuje vodičom vozidiel prepravujúcim výbušniny, ľahko horľavé alebo inak nebezpečné veci alebo len vodičom vyznačených druhov vozidiel jazdu len smerom, ktorý ukazuje šípka alebo šípky vyznačené na značke. Ak tento prikázaný smer jazdy je založený na použití značky B21 spolu s dodatkovou tabuľkou E14, značka C19 je doplnená dodatkovou tabuľkou E14. V takomto prípade sa prikázaný smer prepravy vyznačených vozidiel a vecí vzťahuje len na vozidlá obmedzené príslušnou dodatkovou tabuľkou. Na značke možno na určenie iného druhu vozidla použiť významový symbol značky zo značiek B4 až B9 a B17 až B26 a na prikázanie smeru jazdy symbol značky zo značiek C1 až C5.
Značka C 20 - Usporiadanie jazdných pruhov - označuje počet a usporiadanie jazdných pruhov v smere jazdy v nasledujúcom úseku cesty. V prípade potreby je možné na značke vyznačiť aj počet a usporiadanie jazdných pruhov v protismere jazdy. Značka sa umiestňuje v mieste, kde sa úprava počtu a usporiadanie jazdných pruhov začína.Značka C 20 - Usporiadanie jazdných pruhov - označuje počet a usporiadanie jazdných pruhov v smere jazdy v nasledujúcom úseku cesty. V prípade potreby je možné na značke vyznačiť aj počet a usporiadanie jazdných pruhov v protismere jazdy. Značka sa umiestňuje v mieste, kde sa úprava počtu a usporiadanie jazdných pruhov začína.
Značka C 21 - Usporiadanie jazdných pruhov - označuje počet a usporiadanie jazdných pruhov v smere jazdy a zároveň označuje, ktorý z jazdných pruhov je priebežný; zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste.Značka C 21 - Usporiadanie jazdných pruhov - označuje počet a usporiadanie jazdných pruhov v smere jazdy a zároveň označuje, ktorý z jazdných pruhov je priebežný; zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste.
Značka C 22a - Zvýšenie počtu jazdných pruhov - označuje úsek cesty, kde dochádza, oproti predchádzajúcemu úseku, k zvýšeniu počtu jazdných pruhov v smere jazdy, a zároveň označuje, ktorý z jazdných pruhov je priebežný, a to najmä mimo obce. Značka sa vždy umiestňuje na začiatku rozširovacieho klina a zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste, počtu a usporiadaniu jazdných pruhov.Značka C 22a - Zvýšenie počtu jazdných pruhov - označuje úsek cesty, kde dochádza, oproti predchádzajúcemu úseku, k zvýšeniu počtu jazdných pruhov v smere jazdy, a zároveň označuje, ktorý z jazdných pruhov je priebežný, a to najmä mimo obce. Značka sa vždy umiestňuje na začiatku rozširovacieho klina a zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste, počtu a usporiadaniu jazdných pruhov.
Značka C 22b - Zníženie počtu jazdných pruhov - označuje úsek cesty, kde dochádza, oproti predchádzajúcemu úseku, k zníženiu počtu jazdných pruhov v smere jazdy, a zároveň označuje, ktorý z jazdných pruhov je priebežný, ako aj jazdný pruh určený na zaraďovanie do priebežného pruhu. Značka sa používa aj na označenie konca samostatného jazdného pruhu pre pomalé vozidlá. Zhotovenie značky zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste, počtu a usporiadaniu jazdných pruhov a umiestňuje sa na začiatku výjazdového klina.Značka C 22b - Zníženie počtu jazdných pruhov - označuje úsek cesty, kde dochádza, oproti predchádzajúcemu úseku, k zníženiu počtu jazdných pruhov v smere jazdy, a zároveň označuje, ktorý z jazdných pruhov je priebežný, ako aj jazdný pruh určený na zaraďovanie do priebežného pruhu. Značka sa používa aj na označenie konca samostatného jazdného pruhu pre pomalé vozidlá. Zhotovenie značky zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste, počtu a usporiadaniu jazdných pruhov a umiestňuje sa na začiatku výjazdového klina.
Značka C 22c - Zvýšenie počtu jazdných pruhov pre pomalé vozidlá - označuje v smere jazdy prídavný jazdný pruh určený pre vozidlá, ktoré svojou pomalou jazdou obmedzujú alebo by mohli obmedziť ostatné vozidlá. Značka sa vždy umiestňuje na začiatku rozširovacieho klina a zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste, počtu a usporiadaniu jazdných pruhov.Značka C 22c - Zvýšenie počtu jazdných pruhov pre pomalé vozidlá - označuje v smere jazdy prídavný jazdný pruh určený pre vozidlá, ktoré svojou pomalou jazdou obmedzujú alebo by mohli obmedziť ostatné vozidlá. Značka sa vždy umiestňuje na začiatku rozširovacieho klina a zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste, počtu a usporiadaniu jazdných pruhov.
Značka C 23a - Obmedzenie v jazdných pruhoch - vyznačujú obmedzenie platné v príslušnom jazdnom pruhu v smere jazdy s použitím symbolu značky z príslušnej skupiny zákazových značiek. Vyjadrenie počtu a usporiadania jazdných pruhov na značke C23a zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste. Zákaz, ktorý sa týka odbočujúcej cesty, možno vyznačiť obmedzením v príslušnom jazdnom pruhu pre zaraďovanie pred križovatkou. V prípade, že obmedzenie v jazdnom pruhu pokračuje aj za križovatkou, je potrebné príslušnú značku zopakovať. Značka C23a sa umiestňuje v mieste, kde sa obmedzenie v jazdnom pruhu začína. Ak sa úsek platnosti obmedzenia končí mimo križovatky a ak nie je skôr skončený inak, platnosť obmedzenia v jazdných pruhoch sa končí umiestnením príslušnej značky, ktorá vyjadruje počet a usporiadanie jazdných pruhov zodpovedajúce skutočnej dopravnej situácii na ceste, počtu a usporiadaniu jazdných pruhov a ktorá už neobsahuje symbol zákazovej značky.Značka C 23a - Obmedzenie v jazdných pruhoch - vyznačujú obmedzenie platné v príslušnom jazdnom pruhu v smere jazdy s použitím symbolu značky z príslušnej skupiny zákazových značiek. Vyjadrenie počtu a usporiadania jazdných pruhov na značke C23a zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste. Zákaz, ktorý sa týka odbočujúcej cesty, možno vyznačiť obmedzením v príslušnom jazdnom pruhu pre zaraďovanie pred križovatkou. V prípade, že obmedzenie v jazdnom pruhu pokračuje aj za križovatkou, je potrebné príslušnú značku zopakovať. Značka C23a sa umiestňuje v mieste, kde sa obmedzenie v jazdnom pruhu začína. Ak sa úsek platnosti obmedzenia končí mimo križovatky a ak nie je skôr skončený inak, platnosť obmedzenia v jazdných pruhoch sa končí umiestnením príslušnej značky, ktorá vyjadruje počet a usporiadanie jazdných pruhov zodpovedajúce skutočnej dopravnej situácii na ceste, počtu a usporiadaniu jazdných pruhov a ktorá už neobsahuje symbol zákazovej značky.
Značka C 23b - Obmedzenie v jazdných pruhoch - vyznačujú obmedzenie platné v príslušnom jazdnom pruhu v smere jazdy s použitím symbolu značky z príslušnej skupiny príkazových značiek. Vyjadrenie počtu a usporiadania jazdných pruhov na značke C23b zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste. Obmedzenie, ktoré sa týka odbočujúcej cesty, možno vyznačiť obmedzením v príslušnom jazdnom pruhu pre zaraďovanie pred križovatkou. V prípade, že obmedzenie v jazdnom pruhu pokračuje aj za križovatkou, je potrebné príslušnú značku zopakovať. Značka C23b sa umiestňuje v mieste, kde sa obmedzenie v jazdnom pruhu začína. Ak sa úsek platnosti obmedzenia končí mimo križovatky a ak nie je skôr skončený inak, platnosť obmedzenia v jazdných pruhoch sa končí umiestnením príslušnej značky, ktorá vyjadruje počet a usporiadanie jazdných pruhov zodpovedajúce skutočnej dopravnej situácii na ceste, počtu a usporiadaniu jazdných pruhov a ktorá už neobsahuje symbol zákazovej značky.Značka C 23b - Obmedzenie v jazdných pruhoch - vyznačujú obmedzenie platné v príslušnom jazdnom pruhu v smere jazdy s použitím symbolu značky z príslušnej skupiny príkazových značiek. Vyjadrenie počtu a usporiadania jazdných pruhov na značke C23b zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste. Obmedzenie, ktoré sa týka odbočujúcej cesty, možno vyznačiť obmedzením v príslušnom jazdnom pruhu pre zaraďovanie pred križovatkou. V prípade, že obmedzenie v jazdnom pruhu pokračuje aj za križovatkou, je potrebné príslušnú značku zopakovať. Značka C23b sa umiestňuje v mieste, kde sa obmedzenie v jazdnom pruhu začína. Ak sa úsek platnosti obmedzenia končí mimo križovatky a ak nie je skôr skončený inak, platnosť obmedzenia v jazdných pruhoch sa končí umiestnením príslušnej značky, ktorá vyjadruje počet a usporiadanie jazdných pruhov zodpovedajúce skutočnej dopravnej situácii na ceste, počtu a usporiadaniu jazdných pruhov a ktorá už neobsahuje symbol zákazovej značky.
Značka C 24a - Vyhradený jazdný pruh - Značka C 24a - Vyhradený jazdný pruh -
Značka C 24b - Koniec vyhradeného jazdného pruhu - označuje skončenie platnosti značky C24a a použije sa, ak sa platnosť značky končí mimo križovatky a ak nie je skôr skončená inak.Značka C 24b - Koniec vyhradeného jazdného pruhu - označuje skončenie platnosti značky C24a a použije sa, ak sa platnosť značky končí mimo križovatky a ak nie je skôr skončená inak.
Značka C 25 - Radenie jazdných pruhov pred križovatkou - označuje spôsob radenia do jazdných pruhov a určený smer jazdy cez križovatku v súlade s príslušnými vodorovnými značkami a zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste; značkou možno vyznačiť, kde platí povolené otáčanie vozidiel v priestore riadenej križovatky. V prípade potreby možno značku doplniť príslušným symbolom značky zo skupiny zákazových alebo príkazových značiek.Značka C 25 - Radenie jazdných pruhov pred križovatkou - označuje spôsob radenia do jazdných pruhov a určený smer jazdy cez križovatku v súlade s príslušnými vodorovnými značkami a zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste; značkou možno vyznačiť, kde platí povolené otáčanie vozidiel v priestore riadenej križovatky. V prípade potreby možno značku doplniť príslušným symbolom značky zo skupiny zákazových alebo príkazových značiek.
Značka C 26 - Zmena smeru jazdy - vopred informuje o zmene smeru jazdy do protismeru na smerovo rozdelenej ceste alebo do pôvodného smeru jazdy, ak je symbol šípky na značke obrátený. Na značke je vyznačená skutočná zmena smeru jazdy, počet jazdných pruhov a vzdialenosť k miestu zmeny smeru jazdy.Značka C 26 - Zmena smeru jazdy - vopred informuje o zmene smeru jazdy do protismeru na smerovo rozdelenej ceste alebo do pôvodného smeru jazdy, ak je symbol šípky na značke obrátený. Na značke je vyznačená skutočná zmena smeru jazdy, počet jazdných pruhov a vzdialenosť k miestu zmeny smeru jazdy.
Značka C 27 - Obchádzanie električky - označuje miesto, kde možno vľavo obchádzať električku, ktorá stojí na zastávke. Ak je značka doplnená v spodnej časti symbolom dodatkovej tabuľky E4, vyznačuje úsek cesty, kde je povolená jazda pozdĺž električky vľavo.Značka C 27 - Obchádzanie električky - označuje miesto, kde možno vľavo obchádzať električku, ktorá stojí na zastávke. Ak je značka doplnená v spodnej časti symbolom dodatkovej tabuľky E4, vyznačuje úsek cesty, kde je povolená jazda pozdĺž električky vľavo.
Značka C 28 - Zmena smeru jazdy - upozorňujú na neočakávanú zmenu smeru jazdy. Na značke C28 je vyznačená skutočná zmena smeru jazdy a počet jazdných pruhov. V spodnej časti značky C28 alebo na dodatkovej tabuľke možno uviesť ďalšie doplňujúce údaje napríklad o vzdialenosti k miestu zmeny smeru jazdy a podobne.Značka C 28 - Zmena smeru jazdy - upozorňujú na neočakávanú zmenu smeru jazdy. Na značke C28 je vyznačená skutočná zmena smeru jazdy a počet jazdných pruhov. V spodnej časti značky C28 alebo na dodatkovej tabuľke možno uviesť ďalšie doplňujúce údaje napríklad o vzdialenosti k miestu zmeny smeru jazdy a podobne.
Značka C 29 - Zmena smeru jazdy - upozorňujú na neočakávanú zmenu smeru jazdy. Značka C29 upozorňuje na zmenu smeru jazdy pred trvalou prekážkou na ceste. Na značke C29 je vyznačená skutočná zmena smeru jazdy a počet jazdných pruhov. V spodnej časti značky C29 alebo na dodatkovej tabuľke možno uviesť ďalšie doplňujúce údaje napríklad o vzdialenosti k miestu zmeny smeru jazdy a podobne.Značka C 29 - Zmena smeru jazdy - upozorňujú na neočakávanú zmenu smeru jazdy. Značka C29 upozorňuje na zmenu smeru jazdy pred trvalou prekážkou na ceste. Na značke C29 je vyznačená skutočná zmena smeru jazdy a počet jazdných pruhov. V spodnej časti značky C29 alebo na dodatkovej tabuľke možno uviesť ďalšie doplňujúce údaje napríklad o vzdialenosti k miestu zmeny smeru jazdy a podobne.
Značka C 30 - Striedavé radenie - Značka C 30 - Striedavé radenie -
Značka IP 1 - Okruh - označuje okruh zriadený na obchádzanie obce alebo jej časti. Ak je zriadených viac okruhov, označujú sa v spodnej časti značky rímskymi číslicami postupne od stredu obce. Pri súbehu viac okruhov na jednej ceste sa v spodnej časti značky označí každý okruh. Podporne sa používajú aj pruhy rovnakej farby na stĺpoch verejného osvetlenia a podobne.Značka IP 1 - Okruh - označuje okruh zriadený na obchádzanie obce alebo jej časti. Ak je zriadených viac okruhov, označujú sa v spodnej časti značky rímskymi číslicami postupne od stredu obce. Pri súbehu viac okruhov na jednej ceste sa v spodnej časti značky označí každý okruh. Podporne sa používajú aj pruhy rovnakej farby na stĺpoch verejného osvetlenia a podobne.
Značka IP 2 - Zmena smeru okruhu - informuje, že na najbližšej križovatke trasa okruhu nepokračuje v priamom smere. Zmena smeru je vyznačená šípkou na značke, ktorej významový symbol môže byť obrátený. Značka IP 2 - Zmena smeru okruhu - informuje, že na najbližšej križovatke trasa okruhu nepokračuje v priamom smere. Zmena smeru je vyznačená šípkou na značke, ktorej významový symbol môže byť obrátený.
Značka IP 3a - Jednosmerná premávka - označuje jednosmernú cestu, ktorá sa v protismere spravidla označuje značkou B2a; značku možno použiť ako predbežnú značku k značke IP3b. Značka IP 3a - Jednosmerná premávka - označuje jednosmernú cestu, ktorá sa v protismere spravidla označuje značkou B2a; značku možno použiť ako predbežnú značku k značke IP3b.
Značka IP 3b - Jednosmerná premávka - označuje jednosmernú cestu, ktorá sa v protismere spravidla označuje značkou B2. Značka sa umiestňuje v mieste, kde sa úsek s jednosmernou premávkou začína. Značka IP 3b - Jednosmerná premávka - označuje jednosmernú cestu, ktorá sa v protismere spravidla označuje značkou B2. Značka sa umiestňuje v mieste, kde sa úsek s jednosmernou premávkou začína.
Značka IP 4 - Slepá cesta - označuje cestu, ktorá sa ďalej končí alebo ktorou nemožno ďalej pokračovať v jazde. Značka IP 4 - Slepá cesta - označuje cestu, ktorá sa ďalej končí alebo ktorou nemožno ďalej pokračovať v jazde.
Značka IP 5 - Návesť pred slepou cestou - vopred informuje pred križovatkou o ceste, ktorá sa ďalej končí alebo ktorou nemožno ďalej pokračovať v jazde. Značka IP 5 - Návesť pred slepou cestou - vopred informuje pred križovatkou o ceste, ktorá sa ďalej končí alebo ktorou nemožno ďalej pokračovať v jazde.
Značka IP 6 - Priechod pre chodcov - označuje priechod pre chodcov vyznačený značkou V6a alebo V6b.Značka IP 6 - Priechod pre chodcov - označuje priechod pre chodcov vyznačený značkou V6a alebo V6b.
Značka IP 7 - Priechod pre cyklistov - označuje priechod pre cyklistov vyznačený značkou V7 alebo priechod pre cyklistov primknutý k priechodu pre chodcov vyznačený značkou V7a. Pred vstupom na priechod sa musí cyklista presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a môže naň vstúpiť len vtedy, ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti vodičov náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy. Značka IP 7 - Priechod pre cyklistov - označuje priechod pre cyklistov vyznačený značkou V7 alebo priechod pre cyklistov primknutý k priechodu pre chodcov vyznačený značkou V7a. Pred vstupom na priechod sa musí cyklista presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a môže naň vstúpiť len vtedy, ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti vodičov náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy.
Značka IP 8 - Spomaľovací prah - informuje na umelú nerovnosť na povrchu vozovky vytvorenú umiestnením prefabrikovaného alebo stavebného spomaľovacieho prahu. Značka IP 8 - Spomaľovací prah - informuje na umelú nerovnosť na povrchu vozovky vytvorenú umiestnením prefabrikovaného alebo stavebného spomaľovacieho prahu.
Značka IP 9 - Podchod alebo nadchod - informuje o blízkosti podchodu alebo nadchodu. Bezbariérový podchod alebo nadchod sa označuje spolu s dodatkovou tabuľkou E12 alebo E15. Značka IP 9 - Podchod alebo nadchod - informuje o blízkosti podchodu alebo nadchodu. Bezbariérový podchod alebo nadchod sa označuje spolu s dodatkovou tabuľkou E12 alebo E15.
Značka IP 10 - Odporúčaná rýchlosť - informuje o odporúčanej rýchlosti za normálnych podmienok; odporúčaná rýchlosť sa vyznačuje číslom alebo číslami v kilometroch za hodinu.Značka IP 10 - Odporúčaná rýchlosť - informuje o odporúčanej rýchlosti za normálnych podmienok; odporúčaná rýchlosť sa vyznačuje číslom alebo číslami v kilometroch za hodinu.
Značka IP 11 - Núdzová odstavná plocha - informuje o mieste vyhradenom na núdzové státie vozidla.Značka IP 11 - Núdzová odstavná plocha - informuje o mieste vyhradenom na núdzové státie vozidla.
Značka IP 12 - Parkovisko - označuje miesto alebo priestor, kde je dovolené zastavenie a státie vozidiel; ak je použitá spolu s dodatkovou tabuľkou E10 s príslušným symbolom druhu vozidla, označuje miesto alebo priestor, kde je dovolené státie vozidiel len pre určitý druh vozidiel. Ak sa značka použije ako predbežná značka, údaj o polohe alebo o vzdialenosti možno vyznačiť v spodnej časti značky alebo možno použiť príslušné dodatkové tabuľky, napríklad dodatkovú tabuľku E7 alebo E2. Ďalšie spresňujúce údaje možno uviesť na dodatkovej tabuľke E12.Značka IP 12 - Parkovisko - označuje miesto alebo priestor, kde je dovolené zastavenie a státie vozidiel; ak je použitá spolu s dodatkovou tabuľkou E10 s príslušným symbolom druhu vozidla, označuje miesto alebo priestor, kde je dovolené státie vozidiel len pre určitý druh vozidiel. Ak sa značka použije ako predbežná značka, údaj o polohe alebo o vzdialenosti možno vyznačiť v spodnej časti značky alebo možno použiť príslušné dodatkové tabuľky, napríklad dodatkovú tabuľku E7 alebo E2. Ďalšie spresňujúce údaje možno uviesť na dodatkovej tabuľke E12.
Značka IP 13a - Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým státím - označuje miesto alebo priestor, kde je dovolené zastavenie a státie vozidiel a označuje predpísaný spôsob státia vozidiel. Vyhotovenie symbolu parkovacieho státia predpisuje spôsob státia z hľadiska situovania vozidla, najmä vo vzťahu k okraju vozovky. V prípadoch, ak je vyznačený symbol vozidla, ktorý môže byť obrátený, je určený dovolený spôsob státia vozidla z hľadiska situovania státia vozidla vo vyznačenom parkovacom státí, napríklad státie prednou alebo zadnou časťou vozidla vo vyznačenom parkovacom státí. Ak sa pod značku umiestni dodatková tabuľka E10 s príslušným symbolom druhu vozidla, vodiči iného druhu vozidiel nemôžu na takto označenom mieste stáť, ak to nie je inak dovolené.Značka IP 13a - Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým státím - označuje miesto alebo priestor, kde je dovolené zastavenie a státie vozidiel a označuje predpísaný spôsob státia vozidiel. Vyhotovenie symbolu parkovacieho státia predpisuje spôsob státia z hľadiska situovania vozidla, najmä vo vzťahu k okraju vozovky. V prípadoch, ak je vyznačený symbol vozidla, ktorý môže byť obrátený, je určený dovolený spôsob státia vozidla z hľadiska situovania státia vozidla vo vyznačenom parkovacom státí, napríklad státie prednou alebo zadnou časťou vozidla vo vyznačenom parkovacom státí. Ak sa pod značku umiestni dodatková tabuľka E10 s príslušným symbolom druhu vozidla, vodiči iného druhu vozidiel nemôžu na takto označenom mieste stáť, ak to nie je inak dovolené.
Značka IP 13b - Parkovisko – parkovacie miesta so šikmým státím - vyznačuje a určuje dovolený šikmý spôsob státia vozidiel vo vzťahu k okraju vozovky a používa sa podľa rovnakých podmienok ako značka IP13a s tým rozdielom, že sa používa vždy so značkou V10b.Značka IP 13b - Parkovisko – parkovacie miesta so šikmým státím - vyznačuje a určuje dovolený šikmý spôsob státia vozidiel vo vzťahu k okraju vozovky a používa sa podľa rovnakých podmienok ako značka IP13a s tým rozdielom, že sa používa vždy so značkou V10b.
Značka IP 13c - Parkovisko – parkovacie miesta s pozdĺžnym státím - vyznačuje a určuje dovolený spôsob státia vozidiel len pozdĺžne vo vzťahu k okraju vozovky a používa sa podľa rovnakých podmienok ako značka IP13a. Značka IP 13c - Parkovisko – parkovacie miesta s pozdĺžnym státím - vyznačuje a určuje dovolený spôsob státia vozidiel len pozdĺžne vo vzťahu k okraju vozovky a používa sa podľa rovnakých podmienok ako značka IP13a.
Značka IP 14a - Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým státím na chodníku - vyznačuje a určuje dovolený spôsob státia vozidiel na chodníku. Používa sa podľa rovnakých podmienok ako značka IP13a alebo IP13b s tým rozdielom, že vyznačuje dovolené státie na chodníku a vždy sa používa spolu s príslušnou vodorovnou značkou; na miestach, kde je dovolené státie vozidiel na chodníku, nesmie zastaviť ani stáť vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg a zvláštne motorové vozidlo.Značka IP 14a - Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým státím na chodníku - vyznačuje a určuje dovolený spôsob státia vozidiel na chodníku. Používa sa podľa rovnakých podmienok ako značka IP13a alebo IP13b s tým rozdielom, že vyznačuje dovolené státie na chodníku a vždy sa používa spolu s príslušnou vodorovnou značkou; na miestach, kde je dovolené státie vozidiel na chodníku, nesmie zastaviť ani stáť vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg a zvláštne motorové vozidlo.
Značka IP 14b - Parkovisko – parkovacie miesta s pozdĺžnym státím na chodníku - vyznačuje a určuje dovolený spôsob státia vozidiel na chodníku. Používa sa podľa rovnakých podmienok ako značka IP14a.Značka IP 14b - Parkovisko – parkovacie miesta s pozdĺžnym státím na chodníku - vyznačuje a určuje dovolený spôsob státia vozidiel na chodníku. Používa sa podľa rovnakých podmienok ako značka IP14a.
Značka IP 15a - Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým čiastočným státím na chodníku - vyznačuje a určuje dovolený spôsob státia vozidiel na chodníku. Používa sa podľa rovnakých podmienok ako značka IP14a s tým rozdielom, že vyznačuje iba dovolené čiastočné státie na chodníku.Značka IP 15a - Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým čiastočným státím na chodníku - vyznačuje a určuje dovolený spôsob státia vozidiel na chodníku. Používa sa podľa rovnakých podmienok ako značka IP14a s tým rozdielom, že vyznačuje iba dovolené čiastočné státie na chodníku.
Značka IP 15b - Parkovisko – parkovacie miesta s pozdĺžnym čiastočným státím na chodníku - vyznačuje a určuje dovolený spôsob státia vozidiel na chodníku. Používa sa podľa rovnakých podmienok ako značka IP14a s tým rozdielom, že vyznačuje iba dovolené čiastočné státie na chodníku.Značka IP 15b - Parkovisko – parkovacie miesta s pozdĺžnym čiastočným státím na chodníku - vyznačuje a určuje dovolený spôsob státia vozidiel na chodníku. Používa sa podľa rovnakých podmienok ako značka IP14a s tým rozdielom, že vyznačuje iba dovolené čiastočné státie na chodníku.
Značka IP 16 - Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím - označuje určené (vyhradené) parkovisko, kde zastavenie a státie je dovolené len pre určité vozidlo. Okrem času, v ktorom je parkovisko vyhradené, môžu na takto označenom parkovisku zastaviť a stáť aj vodiči iných vozidiel, ak to nie je zakázané.Značka IP 16 - Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím - označuje určené (vyhradené) parkovisko, kde zastavenie a státie je dovolené len pre určité vozidlo. Okrem času, v ktorom je parkovisko vyhradené, môžu na takto označenom parkovisku zastaviť a stáť aj vodiči iných vozidiel, ak to nie je zakázané.
Značka IP 17a - Parkovisko – parkovacie miesta s plateným státím - informuje o povinnom platenom parkovacom státí a označuje parkovisko, kde zastavenie a státie vozidiel je dovolené len za dodržania podmienok vyplývajúcich z použitej značky. Inak je vodičom vozidiel na takto označenom mieste zastavenie a státie zakázané.Značka IP 17a - Parkovisko – parkovacie miesta s plateným státím - informuje o povinnom platenom parkovacom státí a označuje parkovisko, kde zastavenie a státie vozidiel je dovolené len za dodržania podmienok vyplývajúcich z použitej značky. Inak je vodičom vozidiel na takto označenom mieste zastavenie a státie zakázané.
Značka IP 17b - Parkovisko – parkovacie miesta s regulovaným státím - informuje o časovo regulovanom parkovisku a označuje parkovisko, kde zastavenie a státie vozidiel je dovolené len za dodržania podmienok vyplývajúcich z použitej značky, napríklad za dodržania maximálne dovolenej doby parkovania alebo za podmienky použitia parkovacieho kotúča alebo parkovacej karty, ktorá musí byť zreteľne a viditeľne umiestnená v prednej časti vozidla. Inak je vodičom vozidiel na takto označenom mieste zastavenie a státie zakázané.Značka IP 17b - Parkovisko – parkovacie miesta s regulovaným státím - informuje o časovo regulovanom parkovisku a označuje parkovisko, kde zastavenie a státie vozidiel je dovolené len za dodržania podmienok vyplývajúcich z použitej značky, napríklad za dodržania maximálne dovolenej doby parkovania alebo za podmienky použitia parkovacieho kotúča alebo parkovacej karty, ktorá musí byť zreteľne a viditeľne umiestnená v prednej časti vozidla. Inak je vodičom vozidiel na takto označenom mieste zastavenie a státie zakázané.
Značka IP 18 - Kryté parkovisko, parkovacia garáž, parkovací dom - informuje o krytom parkovisku alebo o parkovacej garáži. Dovolený spôsob státia sa vyznačuje podľa rovnakých podmienok ako pri značke IP12.Značka IP 18 - Kryté parkovisko, parkovacia garáž, parkovací dom - informuje o krytom parkovisku alebo o parkovacej garáži. Dovolený spôsob státia sa vyznačuje podľa rovnakých podmienok ako pri značke IP12.
Značka IP 19 - Parkovisko P + R - informuje o parkovisku, z ktorého možno cestovať vozidlom pravidelnej verejnej dopravy. Spresňujúce údaje, napríklad čas a podobne, sa môžu vyznačiť v spodnej časti značky vhodným nápisom, symbolom alebo na dodatkovej tabuľke E12.Značka IP 19 - Parkovisko P + R - informuje o parkovisku, z ktorého možno cestovať vozidlom pravidelnej verejnej dopravy. Spresňujúce údaje, napríklad čas a podobne, sa môžu vyznačiť v spodnej časti značky vhodným nápisom, symbolom alebo na dodatkovej tabuľke E12.
Značka IP 20a - Stanovište polície - informuje o blízkosti stanovišťa alebo útvaru Policajného zboru.Značka IP 20a - Stanovište polície - informuje o blízkosti stanovišťa alebo útvaru Policajného zboru.
Značka IP 20b - Stanovište taxi - informuje o stanovišti taxíkov, kde zastavenie a státie vozidiel je dovolené len pre vozidlá taxislužby. Okrem času, v ktorom je stanovište taxi určené, môžu na takto označenom stanovišti zastaviť a stáť aj vodiči iných vozidiel, ak to nie je zakázané.Značka IP 20b - Stanovište taxi - informuje o stanovišti taxíkov, kde zastavenie a státie vozidiel je dovolené len pre vozidlá taxislužby. Okrem času, v ktorom je stanovište taxi určené, môžu na takto označenom stanovišti zastaviť a stáť aj vodiči iných vozidiel, ak to nie je zakázané.
Značka IP 21a - Tunel - označuje blízkosť vjazdu do tunela, kde platia pravidlá cestnej premávky pre správanie v tuneli.Značka IP 21a - Tunel - označuje blízkosť vjazdu do tunela, kde platia pravidlá cestnej premávky pre správanie v tuneli.
Značka IP 21b - Koniec tunela - označuje miesto, kde sa končí platnosť pravidiel cestnej premávky pre správanie v tuneli.Značka IP 21b - Koniec tunela - označuje miesto, kde sa končí platnosť pravidiel cestnej premávky pre správanie v tuneli.
Značka IP 22a - Rýchlostná cesta - označuje cestu, na ktorej platia zvláštne ustanovenia o premávke na diaľnici a rýchlostnej ceste.Značka IP 22a - Rýchlostná cesta - označuje cestu, na ktorej platia zvláštne ustanovenia o premávke na diaľnici a rýchlostnej ceste.
Značka IP 22b - Koniec rýchlostnej cesty - označuje koniec cesty, na ktorej platia zvláštne ustanovenia o premávke na diaľnici a rýchlostnej ceste.Značka IP 22b - Koniec rýchlostnej cesty - označuje koniec cesty, na ktorej platia zvláštne ustanovenia o premávke na diaľnici a rýchlostnej ceste.
Značka IP 23a - Diaľnica - označuje cestu, na ktorej platia zvláštne ustanovenia o premávke na diaľnici a rýchlostnej ceste.Značka IP 23a - Diaľnica - označuje cestu, na ktorej platia zvláštne ustanovenia o premávke na diaľnici a rýchlostnej ceste.
Značka IP 23b - Koniec diaľnice - označuje koniec cesty, na ktorej platia zvláštne ustanovenia o premávke na diaľnici a rýchlostnej ceste.Značka IP 23b - Koniec diaľnice - označuje koniec cesty, na ktorej platia zvláštne ustanovenia o premávke na diaľnici a rýchlostnej ceste.
Značka IP 24a - Zóna s dopravným obmedzením - vyznačujú oblasť (časť obce a podobne), kde platí zákaz alebo obmedzenie vyplývajúce z použitých symbolov značky alebo značiek.Značka IP 24a - Zóna s dopravným obmedzením - vyznačujú oblasť (časť obce a podobne), kde platí zákaz alebo obmedzenie vyplývajúce z použitých symbolov značky alebo značiek.
Značka IP 24b - Koniec zóny s dopravným obmedzením - vyznačujú oblasť (časť obce a podobne), kde platí zákaz alebo obmedzenie vyplývajúce z použitých symbolov značky alebo značiek.Značka IP 24b - Koniec zóny s dopravným obmedzením - vyznačujú oblasť (časť obce a podobne), kde platí zákaz alebo obmedzenie vyplývajúce z použitých symbolov značky alebo značiek.
Značka IP 25a - Pešia zóna - vyznačujú územie (časť obce a podobne) určené predovšetkým pre chodcov, kde platia zvláštne ustanovenia o premávke v pešej zóne.Značka IP 25a - Pešia zóna - vyznačujú územie (časť obce a podobne) určené predovšetkým pre chodcov, kde platia zvláštne ustanovenia o premávke v pešej zóne.
Značka IP 25b - Koniec Pešej zóny - vyznačujú územie (časť obce a podobne) určené predovšetkým pre chodcov, kde platia zvláštne ustanovenia o premávke v pešej zóne.Značka IP 25b - Koniec Pešej zóny - vyznačujú územie (časť obce a podobne) určené predovšetkým pre chodcov, kde platia zvláštne ustanovenia o premávke v pešej zóne.
Školská zóna (vzor)Školská zóna (vzor)
Koniec školskej zóny (vzor)Koniec školskej zóny (vzor)
Zóna s plateným alebo regulovaným státím (vzor)Zóna s plateným alebo regulovaným státím (vzor)
Koniec zóny s plateným alebo regulovaným státím (vzor)Koniec zóny s plateným alebo regulovaným státím (vzor)
Obytná zónaObytná zóna
Koniec obytnej zónyKoniec obytnej zóny
Úniková zóna (vzor)Úniková zóna (vzor)
Zmena miestnej úpravy (vzor)Zmena miestnej úpravy (vzor)
Hmlové bodyHmlové body
Hmlové bodyHmlové body
Hmlové bodyHmlové body
Bezpečná vzdialenosť (vzor)Bezpečná vzdialenosť (vzor)
Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach (vzor)Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach (vzor)
Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach (vzor)Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach (vzor)
Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach (vzor)Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach (vzor)
Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach (vzor)Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach (vzor)
Návesť pred križovatkouNávesť pred križovatkou
Návesť pred križovatkouNávesť pred križovatkou
Návesť pred križovatkouNávesť pred križovatkou
Návesť pred križovatkouNávesť pred križovatkou
Návesť pred križovatkouNávesť pred križovatkou
Návesť pred križovatkouNávesť pred križovatkou
Návesť pred križovatkouNávesť pred križovatkou
Návesť pred križovatkouNávesť pred križovatkou
Smerová tabuľaSmerová tabuľa
VýjazdVýjazd
Diaľková návesťDiaľková návesť
Návesť pred križovatkouNávesť pred križovatkou
Návesť pred križovatkouNávesť pred križovatkou
Návesť pred kultúrnym alebo turistickým cieľomNávesť pred kultúrnym alebo turistickým cieľom
Návesť pred križovatkou s obmedzenímNávesť pred križovatkou s obmedzením
Návesť pred križovatkou s obmedzenímNávesť pred križovatkou s obmedzením
Návesť pred križovatkou s obmedzenímNávesť pred križovatkou s obmedzením
Návesť pred obchádzkouNávesť pred obchádzkou
Návesť pred obchádzkou (odklonom)Návesť pred obchádzkou (odklonom)
Smerová tabuľa (s jedným cieľom)Smerová tabuľa (s jedným cieľom)
Smerová tabuľa (s jedným cieľom)Smerová tabuľa (s jedným cieľom)
Smerová tabuľa (s dvoma cieľmi)Smerová tabuľa (s dvoma cieľmi)
Smerová tabuľa (s dvoma cieľmi)Smerová tabuľa (s dvoma cieľmi)
Smerová tabuľa pre príjazd k diaľniciSmerová tabuľa pre príjazd k diaľnici
Smerová tabuľa pre príjazd k diaľniciSmerová tabuľa pre príjazd k diaľnici
Smerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej cesteSmerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej ceste
Smerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej cesteSmerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej ceste
Smerová tabuľa k miestnemu cieľuSmerová tabuľa k miestnemu cieľu
Smerová tabuľa k inému cieľuSmerová tabuľa k inému cieľu
Smerová tabuľa k nákupnému centruSmerová tabuľa k nákupnému centru
Smerová tabuľa ku kultúrnemu alebo turistickému cieľuSmerová tabuľa ku kultúrnemu alebo turistickému cieľu
Smerová tabuľa ku kultúrnemu alebo turistickému cieľuSmerová tabuľa ku kultúrnemu alebo turistickému cieľu
Smerová tabuľa ku komunálnemu cieľuSmerová tabuľa ku komunálnemu cieľu
Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzkySmerová tabuľa na vyznačenie obchádzky
Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzkySmerová tabuľa na vyznačenie obchádzky
DiaľnicaDiaľnica
Rýchlostná cestaRýchlostná cesta
Cesta I.triedyCesta I.triedy
Cesta II.triedyCesta II.triedy
Medzinárodná trasaMedzinárodná trasa
KilometrovníkKilometrovník
KilometrovníkKilometrovník
KilometrovníkKilometrovník
Hranica krajaHranica kraja
Hranica okresuHranica okresu
Iný názovIný názov
ObecObec
Koniec obceKoniec obce
Miestna časť obceMiestna časť obce
Koniec miestnej časti obceKoniec miestnej časti obce
Označenie začiatku obce v jazyku národnostnej menšinyOznačenie začiatku obce v jazyku národnostnej menšiny
Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšinyOznačenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny
Hraničný priechodHraničný priechod
Hranica štátuHranica štátu
Telefón núdzového volaniaTelefón núdzového volania
Núdzové volanieNúdzové volanie
TelefónTelefón
Hasiaci prístrojHasiaci prístroj
Prvá pomocPrvá pomoc
NemocnicaNemocnica
InformácieInformácie
Rádio (vzor)Rádio (vzor)
Zastávka autobusuZastávka autobusu
Zastávka trolejbusuZastávka trolejbusu
Zastávka električkyZastávka električky
Čerpacia stanicaČerpacia stanica
Čerpacia stanica skvapalneného ropného plynu (LPG)Čerpacia stanica skvapalneného ropného plynu (LPG)
Čerpacia stanica stlačeného prírodného plynu (CNG)Čerpacia stanica stlačeného prírodného plynu (CNG)
OpraváreňOpraváreň
Hotel alebo motelHotel alebo motel
ReštauráciaReštaurácia
ObčerstvenieObčerstvenie
WCWC
OdpočívadloOdpočívadlo
Táborisko pre stanyTáborisko pre stany
Táborisko pre obytné prívesyTáborisko pre obytné prívesy
Táborisko pre stany a obytné prívesyTáborisko pre stany a obytné prívesy
Pláž alebo kúpaliskoPláž alebo kúpalisko
Lyžiarsky vlekLyžiarsky vlek
Sedačková lanovkaSedačková lanovka
Kabínková lanovkaKabínková lanovka
Odpočívadlo s objektmi služieb (vzor)Odpočívadlo s objektmi služieb (vzor)
Odpočívadlo s objektmi služieb (vzor)Odpočívadlo s objektmi služieb (vzor)
Odpočívadlo s objektmi služieb (vzor)Odpočívadlo s objektmi služieb (vzor)
Núdzový východNúdzový východ
Núdzový východNúdzový východ
Úniková cesta (vzor)Úniková cesta (vzor)
Úniková cesta (vzor)Úniková cesta (vzor)
Úniková cesta (vzor)Úniková cesta (vzor)
PočetPočet
VzdialenosťVzdialenosť
VzdialenosťVzdialenosť
Dĺžka úseku alebo platnostiDĺžka úseku alebo platnosti
Úsek platnostiÚsek platnosti
Úsek platnostiÚsek platnosti
Celková hmotnosťCelková hmotnosť
Smerová šípkaSmerová šípka
Začiatok úseku platnostiZačiatok úseku platnosti
Priebeh úseku platnostiPriebeh úseku platnosti
Koniec úseku platnostiKoniec úseku platnosti
Nepriaznivé poveternostné podmienkyNepriaznivé poveternostné podmienky
Druh vozidlaDruh vozidla
Tvar kríženia cesty so železničnou dráhouTvar kríženia cesty so železničnou dráhou
Dodatková tabuľka s textomDodatková tabuľka s textom
Dodatková tabuľka pre vyhradené parkovanieDodatková tabuľka pre vyhradené parkovanie
Kategória tunelaKategória tunela
Dodatková tabuľka na označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu so zdravotným postihnutímDodatková tabuľka na označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu so zdravotným postihnutím
Pozdĺžna súvislá čiaraPozdĺžna súvislá čiara
Dvojitá pozdĺžna súvislá čiaraDvojitá pozdĺžna súvislá čiara
Pozdĺžna prerušovaná čiaraPozdĺžna prerušovaná čiara
Pozdĺžna prerušovaná čiaraPozdĺžna prerušovaná čiara
Dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiaraDvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara
Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarouPozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou
Vodiaca čiaraVodiaca čiara
Priečna súvislá čiaraPriečna súvislá čiara
Priečna súvislá čiara so symbolom „Daj prednosť v jazde!Priečna súvislá čiara so symbolom „Daj prednosť v jazde!"
Priečna súvislá čiara s nápisom „STOPPriečna súvislá čiara s nápisom „STOP"
Priechod pre chodcovPriechod pre chodcov
Priechod pre chodcov s vodiacim pásom pre nevidiacichPriechod pre chodcov s vodiacim pásom pre nevidiacich
Priechod pre cyklistovPriechod pre cyklistov
Cyklistická smerová šípkaCyklistická smerová šípka
Cyklistická smerová šípkaCyklistická smerová šípka
Smerové šípkySmerové šípky
Predbežné šípkyPredbežné šípky
Parkovacie miesta s kolmým státímParkovacie miesta s kolmým státím
Parkovacie miesta so šikmým státímParkovacie miesta so šikmým státím
Parkovacie miesta s pozdĺžnym státímParkovacie miesta s pozdĺžnym státím
Parkovacie miesta s vyhradeným státímParkovacie miesta s vyhradeným státím
Stanovište TAXIStanovište TAXI
Zastávka autobusu, trolejbusu a elektičkyZastávka autobusu, trolejbusu a elektičky
Varovný pás od zastávky autobusu, trolejbusu a električkyVarovný pás od zastávky autobusu, trolejbusu a električky
Žltá kľukatá čiaraŽltá kľukatá čiara
Žltá súvislá čiaraŽltá súvislá čiara
Žltá prerušovaná čiaraŽltá prerušovaná čiara
Šikmé rovnobežné čiaryŠikmé rovnobežné čiary
Nápisy na vozovkeNápisy na vozovke
Bezpečná vzdialenosťBezpečná vzdialenosť
Optická psychologická brzdaOptická psychologická brzda
Hmlové bodyHmlové body
Partneri: Goal travel Carat Drop Design Panoptiqum