Dopravné značky

Značka A 1a - Zákruta vpravo - upozorňuje na smerový oblúk vpravo, kde si bezpečný prejazd vyžaduje výrazné zníženie rýchlosti jazdy s ohľadom na parametre cesty, po ktorom nasleduje priamy úsek cestyZnačka A 1a - Zákruta vpravo - upozorňuje na smerový oblúk vpravo, kde si bezpečný prejazd vyžaduje výrazné zníženie rýchlosti jazdy s ohľadom na parametre cesty, po ktorom nasleduje priamy úsek cesty
Značka A 1b - Zákruta vľavo - upozorňuje na smerový oblúk vľavo, kde si bezpečný prejazd vyžaduje výrazné zníženie rýchlosti jazdy s ohľadom na parametre cesty, po ktorom nasleduje priamy úsek cesty.Značka A 1b - Zákruta vľavo - upozorňuje na smerový oblúk vľavo, kde si bezpečný prejazd vyžaduje výrazné zníženie rýchlosti jazdy s ohľadom na parametre cesty, po ktorom nasleduje priamy úsek cesty.
Značka A 2a - Dvojitá zákruta, prvá vpravo - upozorňuje na dva protismerné oblúky nasledujúce bezprostredne za sebou, z ktorých prvý je vpravo a druhý vľavo.Značka A 2a - Dvojitá zákruta, prvá vpravo - upozorňuje na dva protismerné oblúky nasledujúce bezprostredne za sebou, z ktorých prvý je vpravo a druhý vľavo.
Značka A 2b - Dvojitá zákruta, prvá vľavo - upozorňuje na dva protismerné oblúky, z ktorých prvý je vľavo a druhý vpravo.  Značka A 2b - Dvojitá zákruta, prvá vľavo - upozorňuje na dva protismerné oblúky, z ktorých prvý je vľavo a druhý vpravo.
Značka A 3a - Nebezpečné klesanie - upozorňuje na miesto, kde klesanie cesty presahuje 10% alebo kde miestne podmienky robia klesanie nebezpečným, napríklad kde sa nachádza železničné priecestie, križZnačka A 3a - Nebezpečné klesanie - upozorňuje na miesto, kde klesanie cesty presahuje 10% alebo kde miestne podmienky robia klesanie nebezpečným, napríklad kde sa nachádza železničné priecestie, križ
Značka A 3b - Nebezpečné stúpanie - upozorňuje na miesto, kde stúpanie cesty presahuje 10% alebo kde miestne podmienky robia stúpanie nebezpečným.Značka A 3b - Nebezpečné stúpanie - upozorňuje na miesto, kde stúpanie cesty presahuje 10% alebo kde miestne podmienky robia stúpanie nebezpečným.
Značka A 4a - Zúžená vozovka z oboch strán - upozorňuje na miesto, kde sa vozovka zužuje z oboch strán v smere jazdy vodiča, napríklad zúženým miestom môže byť stavebný záber, podjazd, most a podobneZnačka A 4a - Zúžená vozovka z oboch strán - upozorňuje na miesto, kde sa vozovka zužuje z oboch strán v smere jazdy vodiča, napríklad zúženým miestom môže byť stavebný záber, podjazd, most a podobne
Značka A 4b - Zúžená vozovka sprava - upozorňujú na miesto, kde sa vozovka zužuje len z jednej strany v smere jazdy vodiča.Značka A 4b - Zúžená vozovka sprava - upozorňujú na miesto, kde sa vozovka zužuje len z jednej strany v smere jazdy vodiča.
Značka A 4c - Zúžená vozovka zľava - upozorňujú na miesto, kde sa vozovka zužuje len z jednej strany v smere jazdy vodiča.Značka A 4c - Zúžená vozovka zľava - upozorňujú na miesto, kde sa vozovka zužuje len z jednej strany v smere jazdy vodiča.
Značka A 5 - Nerovnosť vozovky - upozorňuje na priečne alebo pozdĺžne nerovnosti povrchu vozovky, napríklad výtlky, výmole, vyjazdené koľaje a podobne.Značka A 5 - Nerovnosť vozovky - upozorňuje na priečne alebo pozdĺžne nerovnosti povrchu vozovky, napríklad výtlky, výmole, vyjazdené koľaje a podobne.
Značka A 6 - Spomaľovací prah - vopred upozorňuje na umelú nerovnosť na povrchu cesty vytvorenú umiestnením spomaľovacieho prahu.Značka A 6 - Spomaľovací prah - vopred upozorňuje na umelú nerovnosť na povrchu cesty vytvorenú umiestnením spomaľovacieho prahu.
Značka A 7 - Nebezpečná krajnica - ktorej významový symbol môže byť obrátený, upozorňuje na zníženú, nespevnenú alebo inak nebezpečnú krajnicu.Značka A 7 - Nebezpečná krajnica - ktorej významový symbol môže byť obrátený, upozorňuje na zníženú, nespevnenú alebo inak nebezpečnú krajnicu.
Značka A 8 - Nebezpečenstvo šmyku - upozorňuje na miesto alebo úsek vozovky so zvýšeným rizikom vzniku šmyku vozidla aj na suchej vozovke.Značka A 8 - Nebezpečenstvo šmyku - upozorňuje na miesto alebo úsek vozovky so zvýšeným rizikom vzniku šmyku vozidla aj na suchej vozovke.
Značka A 9 - Sneh alebo poľadovica - upozorňuje na úsek vozovky, na ktorom sa nachádza ujazdený a zľadovatený sneh alebo na ktorom hrozí nebezpečenstvo poľadovice.Značka A 9 - Sneh alebo poľadovica - upozorňuje na úsek vozovky, na ktorom sa nachádza ujazdený a zľadovatený sneh alebo na ktorom hrozí nebezpečenstvo poľadovice.
Značka A 10 - Hmla - upozorňuje na úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať znížená viditeľnosť najmä z dôvodu výskytu hmly, prípadne dymu.Značka A 10 - Hmla - upozorňuje na úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať znížená viditeľnosť najmä z dôvodu výskytu hmly, prípadne dymu.
Značka A 11 - Odletujúci štrk - upozorňuje na miesto alebo úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať zvýšené riziko odletujúceho štrku spod kolies vozidiel.Značka A 11 - Odletujúci štrk - upozorňuje na miesto alebo úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať zvýšené riziko odletujúceho štrku spod kolies vozidiel.
Značka A 12 - Svetelné signály - upozorňuje na miesto cesty, kde je premávka riadená svetelnými signálmi, ktoré by inak vodič neočakával alebo ktoré nie sú z dostatočnej vzdialenosti viditeľné.Značka A 12 - Svetelné signály - upozorňuje na miesto cesty, kde je premávka riadená svetelnými signálmi, ktoré by inak vodič neočakával alebo ktoré nie sú z dostatočnej vzdialenosti viditeľné.
Značka A 13 - Priechod pre chodcov - upozorňuje na vyznačený priechod pre chodcov, ktorý by vodič inak neočakával alebo ktorý nie je z dostatočnej vzdialenosti viditeľný. Značka sa používa najmä mimo obce; v obci vtedy, ak vyznačený priechod pre chodcov je umiestnený mimo križovatky.Značka A 13 - Priechod pre chodcov - upozorňuje na vyznačený priechod pre chodcov, ktorý by vodič inak neočakával alebo ktorý nie je z dostatočnej vzdialenosti viditeľný. Značka sa používa najmä mimo obce; v obci vtedy, ak vyznačený priechod pre chodcov je umiestnený mimo križovatky.
Značka A 14 - Chodci - upozorňuje na miesto alebo na úsek cesty, na ktorej je zvýšený pohyb chodcov, napríklad v blízkosti závodov, domovov dôchodcov a podobne.Značka A 14 - Chodci - upozorňuje na miesto alebo na úsek cesty, na ktorej je zvýšený pohyb chodcov, napríklad v blízkosti závodov, domovov dôchodcov a podobne.
Značka A 15 - Deti - upozorňuje na miesto alebo na úsek cesty, na ktorej je zvýšený pohyb detí a kde sa dá predpokladať zvýšené riziko ich neočakávaného vstupu do vozovky, napríklad v blízkosti školy,Značka A 15 - Deti - upozorňuje na miesto alebo na úsek cesty, na ktorej je zvýšený pohyb detí a kde sa dá predpokladať zvýšené riziko ich neočakávaného vstupu do vozovky, napríklad v blízkosti školy,
Značka A 16 - Cyklisti - upozorňuje na miesto alebo úsek cesty, kde je zvýšený pohyb cyklistov, alebo upozorňuje na miesto, kde cyklisti prechádzajú cez cestu alebo na ňu vchádzajú.Značka A 16 - Cyklisti - upozorňuje na miesto alebo úsek cesty, kde je zvýšený pohyb cyklistov, alebo upozorňuje na miesto, kde cyklisti prechádzajú cez cestu alebo na ňu vchádzajú.
Značka A 17 - Zvieratá - upozorňuje na miesto alebo na úsek cesty, na ktorom môže dochádzať k častému výskytu domácich zvierat.Značka A 17 - Zvieratá - upozorňuje na miesto alebo na úsek cesty, na ktorom môže dochádzať k častému výskytu domácich zvierat.
Značka A 18 - Zver - upozorňuje na miesto alebo na úsek cesty, na ktorom sa dá predpokladať zvýšené riziko neočakávaného prebiehania voľne žijúcej zveri cez cestu alebo kde vo väčšom množstve tiahnu cez cestu drobné živočíchy, napríklad v lesoch, horských oblastiach, vo zverníkoch a podobne.Značka A 18 - Zver - upozorňuje na miesto alebo na úsek cesty, na ktorom sa dá predpokladať zvýšené riziko neočakávaného prebiehania voľne žijúcej zveri cez cestu alebo kde vo väčšom množstve tiahnu cez cestu drobné živočíchy, napríklad v lesoch, horských oblastiach, vo zverníkoch a podobne.
Značka A 19 - Práca - upozorňuje na prácu na ceste, prípadne na jej súčastiach, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť cestnej premávky alebo pri ktorej by mohli byť ohrození pracovníci, ktorí túto činnosť vykonávajú.Značka A 19 - Práca - upozorňuje na prácu na ceste, prípadne na jej súčastiach, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť cestnej premávky alebo pri ktorej by mohli byť ohrození pracovníci, ktorí túto činnosť vykonávajú.
Značka A 20 - Padajúce kamene - upozorňuje na miesto alebo úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať, že môže dôjsť k zosuvom alebo padaniu kameňov na vozovku.Značka A 20 - Padajúce kamene - upozorňuje na miesto alebo úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať, že môže dôjsť k zosuvom alebo padaniu kameňov na vozovku.
Značka A 21 - Obojsmerná premávka - upozorňuje na úsek cesty, kde je na rozdiel od predchádzajúceho úseku dočasná alebo trvalá premávka v oboch smeroch; na konci takého úseku sa používa značka IP3b. Značka A21 sa používa aj pri skončení smerového rozdelenia cesty a možno ju použiť aj ako predbežnú značku v kombinácii s dodatkovou tabuľkou E2 s uvedením skutočnej vzdialenosti k predmetnému miestu.Značka A 21 - Obojsmerná premávka - upozorňuje na úsek cesty, kde je na rozdiel od predchádzajúceho úseku dočasná alebo trvalá premávka v oboch smeroch; na konci takého úseku sa používa značka IP3b. Značka A21 sa používa aj pri skončení smerového rozdelenia cesty a možno ju použiť aj ako predbežnú značku v kombinácii s dodatkovou tabuľkou E2 s uvedením skutočnej vzdialenosti k predmetnému miestu.
Značka A 22 - Električka - upozorňuje, ak je to potrebné v záujme bezpečnosti cestnej premávky, na miesto, kde električka križuje smer jazdy ostatných vozidiel.Značka A 22 - Električka - upozorňuje, ak je to potrebné v záujme bezpečnosti cestnej premávky, na miesto, kde električka križuje smer jazdy ostatných vozidiel.
Značka A 23 - Kolóny - upozorňuje na úsek cesty, kde sa vytvára kolóna vozidiel, resp. rad pohybujúcich sa vozidiel v jednej stope za sebou (v jazdnom pruhu) alebo vedľa seba rovnakým smerom najmä pri veľkej intenzite cestnej premávky, napríklad v dlhých stúpaniach na horských priechodoch alebo ako následok dopravnej nehody alebo práce na ceste a podobne.Značka A 23 - Kolóny - upozorňuje na úsek cesty, kde sa vytvára kolóna vozidiel, resp. rad pohybujúcich sa vozidiel v jednej stope za sebou (v jazdnom pruhu) alebo vedľa seba rovnakým smerom najmä pri veľkej intenzite cestnej premávky, napríklad v dlhých stúpaniach na horských priechodoch alebo ako následok dopravnej nehody alebo práce na ceste a podobne.
Značka A 24 - Tunel - vopred upozorňuje na tunel alebo podjazd; ak v záujme bezpečnosti cestnej premávky na tento prejazd platia určité obmedzenia, napríklad výškové, šírkové, alebo zákaz vjazdu pre niektoré druhy vozidiel a podobne, tak sa umiestňujú vopred pred objekt aj príslušné značky alebo príslušné dodatkové tabuľky.Značka A 24 - Tunel - vopred upozorňuje na tunel alebo podjazd; ak v záujme bezpečnosti cestnej premávky na tento prejazd platia určité obmedzenia, napríklad výškové, šírkové, alebo zákaz vjazdu pre niektoré druhy vozidiel a podobne, tak sa umiestňujú vopred pred objekt aj príslušné značky alebo príslušné dodatkové tabuľky.
Značka A 25 - Železničné priecestie so závorami - upozorňuje na miesto, kde je železničné priecestie vybavené mechanickým zabezpečovacím zariadením.Značka A 25 - Železničné priecestie so závorami - upozorňuje na miesto, kde je železničné priecestie vybavené mechanickým zabezpečovacím zariadením.
Značka A 26 - Železničné priecestie bez závor - upozorňuje na miesto, kde je železničné priecestie, ktoré nie je vybavené mechanickým zabezpečovacím zariadením.Značka A 26 - Železničné priecestie bez závor - upozorňuje na miesto, kde je železničné priecestie, ktoré nie je vybavené mechanickým zabezpečovacím zariadením.
Značky A 27a - Návestná tabuľa ľavá (240 m) - Značky A 27a - Návestná tabuľa ľavá (240 m) -
Značky A 27b - Návestná tabuľa pravá (240 m) - Značky A 27b - Návestná tabuľa pravá (240 m) -
Značky A 28a - Návestná tabuľa ľavá (160 m) - Značky A 28a - Návestná tabuľa ľavá (160 m) -
Značky A 28b - Návestná tabuľa pravá (160 m) - Značky A 28b - Návestná tabuľa pravá (160 m) -
Značky A 29a - Návestná tabuľa ľavá (80 m) - Značky A 29a - Návestná tabuľa ľavá (80 m) -
Značky A 29b - Návestná tabuľa pravá (80 m) - Značky A 29b - Návestná tabuľa pravá (80 m) -
Značka A 30a - Výstražný kríž pre železničné priecestie jednokoľajové - označuje jednokoľajové železničné priecestie so závorami i bez závor s prejazdovým zabezpečovacím zariadením alebo bez neho a umiestňuje sa tesne pred železničné priecestie.Značka A 30a - Výstražný kríž pre železničné priecestie jednokoľajové - označuje jednokoľajové železničné priecestie so závorami i bez závor s prejazdovým zabezpečovacím zariadením alebo bez neho a umiestňuje sa tesne pred železničné priecestie.
Značka A 30b - Výstražný kríž pre železničné priecestie viackoľajové - označuje viackoľajové železničné priecestie so závorami i bez závor, s prejazdovým zabezpečovacím zariadením alebo bez neho a umiestňuje sa tesne pred železničné priecestie.Značka A 30b - Výstražný kríž pre železničné priecestie viackoľajové - označuje viackoľajové železničné priecestie so závorami i bez závor, s prejazdovým zabezpečovacím zariadením alebo bez neho a umiestňuje sa tesne pred železničné priecestie.
Značka A 31 - Lietadlá - upozorňuje na miesto, kde nad cestou v malej výške preletúvajú lietadlá.Značka A 31 - Lietadlá - upozorňuje na miesto, kde nad cestou v malej výške preletúvajú lietadlá.
Značka A 32 - Bočný vietor - upozorňuje na úsek cesty, kde prudký bočný alebo nárazový vietor môže ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.Značka A 32 - Bočný vietor - upozorňuje na úsek cesty, kde prudký bočný alebo nárazový vietor môže ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.
Značka A 33 - Nehoda -Značka A 33 - Nehoda -
Značka A 34 - Iné nebezpečenstvo - upozorňuje na iné nebezpečné miesta ako na tie, ktoré možno označiť inou značkou.Značka A 34 - Iné nebezpečenstvo - upozorňuje na iné nebezpečné miesta ako na tie, ktoré možno označiť inou značkou.
Daj prednosť v jazde!Daj prednosť v jazde!
Stoj, daj prednosť v jazde!Stoj, daj prednosť v jazde!
Daj prednosť v jazde električke!Daj prednosť v jazde električke!
KrižovatkaKrižovatka
Križovatka s vedľajšou cestouKrižovatka s vedľajšou cestou
Križovatka s vedľajšou cestou (vzor)Križovatka s vedľajšou cestou (vzor)
Križovatka s kruhovým objazdomKrižovatka s kruhovým objazdom
Hlavná cestaHlavná cesta
Koniec hlavnej cestyKoniec hlavnej cesty
Prednosť protiidúcich vozidielPrednosť protiidúcich vozidiel
Prednosť pred protiidúcimi vozidlamiPrednosť pred protiidúcimi vozidlami
Tvar križovatky (vzor)Tvar križovatky (vzor)
Tvar križovatky (vzor)Tvar križovatky (vzor)
Tvar križovatky (vzor)Tvar križovatky (vzor)
Tvar dvoch križovatiek (vzor)Tvar dvoch križovatiek (vzor)
Značka B 1 - Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch - zakazuje vjazd všetkým druhom vozidiel v oboch smeroch jazdy. Značka B 1 - Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch - zakazuje vjazd všetkým druhom vozidiel v oboch smeroch jazdy.
Značka B 2 - Značka Zákaz vjazdu všetkých vozidiel - zakazuje vjazd všetkým druhom vozidiel z jedného smeru jazdy. Z opačného smeru sa umiestňuje značka č. IP 3a alebo č. IP 3b. Značka B 2 - Značka Zákaz vjazdu všetkých vozidiel - zakazuje vjazd všetkým druhom vozidiel z jedného smeru jazdy. Z opačného smeru sa umiestňuje značka č. IP 3a alebo č. IP 3b.
Značka B 3 - Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel - zakazuje vjazd všetkým motorovým vozidlám, ale nezakazuje vjazd električke. Značka B 3 - Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel - zakazuje vjazd všetkým motorovým vozidlám, ale nezakazuje vjazd električke.
Značka B 4 - Značka Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka - zakazuje vjazd všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka, ale nezakazuje vjazd električke.Značka B 4 - Značka Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka - zakazuje vjazd všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka, ale nezakazuje vjazd električke.
Zákaz vjazdu osobných automobilovZákaz vjazdu osobných automobilov
Zákaz vjazdu nákladných automobilovZákaz vjazdu nákladných automobilov
Zákaz vjazdu autobusovZákaz vjazdu autobusov
Zákaz vjazdu motocyklovZákaz vjazdu motocyklov
Zákaz vjazdu traktorovZákaz vjazdu traktorov
Zákaz vjazdu malých motocyklovZákaz vjazdu malých motocyklov
Zákaz vjazdu bicyklovZákaz vjazdu bicyklov
Zákaz vjazdu jazdcov na koňochZákaz vjazdu jazdcov na koňoch
Zákaz vstupu chodcovZákaz vstupu chodcov
Zákaz vstupu korčuliarovZákaz vstupu korčuliarov
Zákaz vjazdu záprahových vozidielZákaz vjazdu záprahových vozidiel
Zákaz vjazdu ručných vozíkovZákaz vjazdu ručných vozíkov
Zákaz vjazdu motorových vozidiel s prívesmiZákaz vjazdu motorových vozidiel s prívesmi
Zákaz vjazdu vyznačených vozidiel (vzor)Zákaz vjazdu vyznačených vozidiel (vzor)
Zákaz vjazdu motorových vozidiel vo vzdialenosti kratšej, ako je vyznačené (vzor)Zákaz vjazdu motorových vozidiel vo vzdialenosti kratšej, ako je vyznačené (vzor)
Zákaz vjazdu vozidiel alebo súprav vozidiel, ktorých dĺžka presahuje vyznačenú hranicu (vzor)Zákaz vjazdu vozidiel alebo súprav vozidiel, ktorých dĺžka presahuje vyznačenú hranicu (vzor)
Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečné veciZákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci
Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vodyZákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody
Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých šírka presahuje vyznačenú hranicu (vzor)Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých šírka presahuje vyznačenú hranicu (vzor)
Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých výška presahuje vyznačenú hranicu (vzor)Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých výška presahuje vyznačenú hranicu (vzor)
Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu (vzor)Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu (vzor)
Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť pripadajúca na nápravu presahuje vyznačenú hranicu (vzor)Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť pripadajúca na nápravu presahuje vyznačenú hranicu (vzor)
Zákaz odbočovania vpravoZákaz odbočovania vpravo
Zákaz odbočovania vľavoZákaz odbočovania vľavo
Zákaz otáčaniaZákaz otáčania
Zákaz predchádzaniaZákaz predchádzania
Koniec zákazu predchádzaniaKoniec zákazu predchádzania
Zákaz predchádzania pre nákladné automobilyZákaz predchádzania pre nákladné automobily
Koniec zákazu predchádzania pre nákladné automobilyKoniec zákazu predchádzania pre nákladné automobily
Najvyššia dovolená rýchlosť (vzor)Najvyššia dovolená rýchlosť (vzor)
Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti (vzor)Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti (vzor)
Zákaz zvukových výstražných znameníZákaz zvukových výstražných znamení
Koniec zákazu zvukových výstražných znameníKoniec zákazu zvukových výstražných znamení
Zákaz státiaZákaz státia
Zákaz zastaveniaZákaz zastavenia
Zákaz státia v nepárnych dňochZákaz státia v nepárnych dňoch
Zákaz státia v párnych dňochZákaz státia v párnych dňoch
Iný zákaz (vzor)Iný zákaz (vzor)
Povinnosť zastaviť vozidlo (vzor)Povinnosť zastaviť vozidlo (vzor)
Koniec viacerých zákazovKoniec viacerých zákazov
Prikázaný smer jazdy priamoPrikázaný smer jazdy priamo
Prikázaný smer jazdy vpravoPrikázaný smer jazdy vpravo
Prikázaný smer jazdy vľavoPrikázaný smer jazdy vľavo
Prikázaný smer jazdy vpravo a vľavoPrikázaný smer jazdy vpravo a vľavo
Prikázaný smer jazdy priamo a vpravoPrikázaný smer jazdy priamo a vpravo
Prikázaný smer jazdy priamo a vľavoPrikázaný smer jazdy priamo a vľavo
Prikázaný smer jazdy otáčaniaPrikázaný smer jazdy otáčania
Prikázaný smer jazdy obchádzania vpravoPrikázaný smer jazdy obchádzania vpravo
Prikázaný smer jazdy obchádzania vľavoPrikázaný smer jazdy obchádzania vľavo
Prikázaný smer jazdy obchádzania vpravo a vľavoPrikázaný smer jazdy obchádzania vpravo a vľavo
Kruhový objazdKruhový objazd
Cestička pre cyklistovCestička pre cyklistov
Cestička pre chodcovCestička pre chodcov
Cestička pre korčuliarovCestička pre korčuliarov
Cestička pre jazdcov na koňochCestička pre jazdcov na koňoch
Cestička pre vyznačených užívateľov (vzor)Cestička pre vyznačených užívateľov (vzor)
Cestička pre vyznačených užívateľov (vzor)Cestička pre vyznačených užívateľov (vzor)
Použiť protisklzové reťazePoužiť protisklzové reťaze
Najnižšia dovolená rýchlosť (vzor)Najnižšia dovolená rýchlosť (vzor)
Iný príkaz (vzor)Iný príkaz (vzor)
Rozsvieť svetláRozsvieť svetlá
Koniec príkazu (vzor)Koniec príkazu (vzor)
Prikázaný smer prepravy vyznačených vozidiel a vecí (vzor)Prikázaný smer prepravy vyznačených vozidiel a vecí (vzor)
Usporiadanie jazdných pruhov (vzor)Usporiadanie jazdných pruhov (vzor)
Usporiadanie jazdných pruhov (vzor)Usporiadanie jazdných pruhov (vzor)
Zvýšenie počtu jazdných pruhov (vzor)Zvýšenie počtu jazdných pruhov (vzor)
Zníženie počtu jazdných pruhov (vzor)Zníženie počtu jazdných pruhov (vzor)
Zvýšenie počtu jazdných pruhov pre pomalé vozidlá (vzor)Zvýšenie počtu jazdných pruhov pre pomalé vozidlá (vzor)
Obmedzenie v jazdných pruhoch (vzor)Obmedzenie v jazdných pruhoch (vzor)
Obmedzenie v jazdných pruhoch (vzor)Obmedzenie v jazdných pruhoch (vzor)
Vyhradený jazdný pruh (vzor)Vyhradený jazdný pruh (vzor)
Koniec vyhradeného jazdného pruhu (vzor)Koniec vyhradeného jazdného pruhu (vzor)
Radenie jazdných pruhov pred križovatkou (vzor)Radenie jazdných pruhov pred križovatkou (vzor)
Zmena smeru jazdy (vzor)Zmena smeru jazdy (vzor)
Obchádzanie električkyObchádzanie električky
Zmena smeru jazdy (vzor)Zmena smeru jazdy (vzor)
Zmena smeru jazdy (vzor)Zmena smeru jazdy (vzor)
Striedavé radenie (vzor)Striedavé radenie (vzor)
OkruhOkruh
Zmena smeru okruhu (vzor)Zmena smeru okruhu (vzor)
Jednosmerná premávka (vzor)Jednosmerná premávka (vzor)
Jednosmerná premávkaJednosmerná premávka
Slepá cestaSlepá cesta
Návesť pred slepou cestou (vzor)Návesť pred slepou cestou (vzor)
Priechod pre chodcov (vzor)Priechod pre chodcov (vzor)
Priechod pre cyklistov (vzor)Priechod pre cyklistov (vzor)
Spomaľovací prahSpomaľovací prah
Podchod alebo nadchodPodchod alebo nadchod
Odporúčaná rýchlosť (vzor)Odporúčaná rýchlosť (vzor)
Núdzová odstavná plochaNúdzová odstavná plocha
Parkovisko (vzor)Parkovisko (vzor)
Parkovisko - parkovacie miesta s kolmým státím Parkovisko - parkovacie miesta s kolmým státím
Parkovisko - parkovacie miesta so šikmým státímParkovisko - parkovacie miesta so šikmým státím
Parkovisko - parkovacie miesta s pozdĺžnym státímParkovisko - parkovacie miesta s pozdĺžnym státím
Parkovisko - parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým státím na chodníkuParkovisko - parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým státím na chodníku
Parkovisko - parkovacie miesta s pozdĺžnym státím na chodníku Parkovisko - parkovacie miesta s pozdĺžnym státím na chodníku
Parkovisko - parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým čiastočným státím na chodníku Parkovisko - parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým čiastočným státím na chodníku
Parkovisko - parkovacie miesta s pozdĺžnym čiastočným státím na chodníku Parkovisko - parkovacie miesta s pozdĺžnym čiastočným státím na chodníku
Parkovisko - parkovacie miesta s vyhradeným státím (vzor)Parkovisko - parkovacie miesta s vyhradeným státím (vzor)
Parkovisko - parkovacie miesta s plateným státím Parkovisko - parkovacie miesta s plateným státím
Parkovisko - parkovacie miesta s regulovaným státímParkovisko - parkovacie miesta s regulovaným státím
Kryté parkovisko, parkovacia garáž, parkovací dom (vzor)Kryté parkovisko, parkovacia garáž, parkovací dom (vzor)
Parkovisko P+R (vzor)Parkovisko P+R (vzor)
Stanovište polície (vzor)Stanovište polície (vzor)
Stanovište taxi (vzor)Stanovište taxi (vzor)
Tunel (vzor)Tunel (vzor)
Koniec tunela (vzor)Koniec tunela (vzor)
Rýchlostná cestaRýchlostná cesta
Koniec rýchlostnej cestyKoniec rýchlostnej cesty
DiaľnicaDiaľnica
Koniec diaľniceKoniec diaľnice
Zóna s dopravným obmedzením (vzor)Zóna s dopravným obmedzením (vzor)
Koniec zóny s dopravným obmedzením (vzor)Koniec zóny s dopravným obmedzením (vzor)
Pešia zóna (vzor)Pešia zóna (vzor)
Koniec pešej zóny (vzor)Koniec pešej zóny (vzor)
Školská zóna (vzor)Školská zóna (vzor)
Koniec školskej zóny (vzor)Koniec školskej zóny (vzor)
Zóna s plateným alebo regulovaným státím (vzor)Zóna s plateným alebo regulovaným státím (vzor)
Koniec zóny s plateným alebo regulovaným státím (vzor)Koniec zóny s plateným alebo regulovaným státím (vzor)
Obytná zónaObytná zóna
Koniec obytnej zónyKoniec obytnej zóny
Úniková zóna (vzor)Úniková zóna (vzor)
Zmena miestnej úpravy (vzor)Zmena miestnej úpravy (vzor)
Hmlové bodyHmlové body
Hmlové bodyHmlové body
Hmlové bodyHmlové body
Bezpečná vzdialenosť (vzor)Bezpečná vzdialenosť (vzor)
Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach (vzor)Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach (vzor)
Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach (vzor)Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach (vzor)
Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach (vzor)Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach (vzor)
Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach (vzor)Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach (vzor)
Návesť pred križovatkouNávesť pred križovatkou
Návesť pred križovatkouNávesť pred križovatkou
Návesť pred križovatkouNávesť pred križovatkou
Návesť pred križovatkouNávesť pred križovatkou
Návesť pred križovatkouNávesť pred križovatkou
Návesť pred križovatkouNávesť pred križovatkou
Návesť pred križovatkouNávesť pred križovatkou
Návesť pred križovatkouNávesť pred križovatkou
Smerová tabuľaSmerová tabuľa
VýjazdVýjazd
Diaľková návesťDiaľková návesť
Návesť pred križovatkouNávesť pred križovatkou
Návesť pred križovatkouNávesť pred križovatkou
Návesť pred kultúrnym alebo turistickým cieľomNávesť pred kultúrnym alebo turistickým cieľom
Návesť pred križovatkou s obmedzenímNávesť pred križovatkou s obmedzením
Návesť pred križovatkou s obmedzenímNávesť pred križovatkou s obmedzením
Návesť pred križovatkou s obmedzenímNávesť pred križovatkou s obmedzením
Návesť pred obchádzkouNávesť pred obchádzkou
Návesť pred obchádzkou (odklonom)Návesť pred obchádzkou (odklonom)
Smerová tabuľa (s jedným cieľom)Smerová tabuľa (s jedným cieľom)
Smerová tabuľa (s jedným cieľom)Smerová tabuľa (s jedným cieľom)
Smerová tabuľa (s dvoma cieľmi)Smerová tabuľa (s dvoma cieľmi)
Smerová tabuľa (s dvoma cieľmi)Smerová tabuľa (s dvoma cieľmi)
Smerová tabuľa pre príjazd k diaľniciSmerová tabuľa pre príjazd k diaľnici
Smerová tabuľa pre príjazd k diaľniciSmerová tabuľa pre príjazd k diaľnici
Smerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej cesteSmerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej ceste
Smerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej cesteSmerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej ceste
Smerová tabuľa k miestnemu cieľuSmerová tabuľa k miestnemu cieľu
Smerová tabuľa k inému cieľuSmerová tabuľa k inému cieľu
Smerová tabuľa k nákupnému centruSmerová tabuľa k nákupnému centru
Smerová tabuľa ku kultúrnemu alebo turistickému cieľuSmerová tabuľa ku kultúrnemu alebo turistickému cieľu
Smerová tabuľa ku kultúrnemu alebo turistickému cieľuSmerová tabuľa ku kultúrnemu alebo turistickému cieľu
Smerová tabuľa ku komunálnemu cieľuSmerová tabuľa ku komunálnemu cieľu
Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzkySmerová tabuľa na vyznačenie obchádzky
Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzkySmerová tabuľa na vyznačenie obchádzky
DiaľnicaDiaľnica
Rýchlostná cestaRýchlostná cesta
Cesta I.triedyCesta I.triedy
Cesta II.triedyCesta II.triedy
Medzinárodná trasaMedzinárodná trasa
KilometrovníkKilometrovník
KilometrovníkKilometrovník
KilometrovníkKilometrovník
Hranica krajaHranica kraja
Hranica okresuHranica okresu
Iný názovIný názov
ObecObec
Koniec obceKoniec obce
Miestna časť obceMiestna časť obce
Koniec miestnej časti obceKoniec miestnej časti obce
Označenie začiatku obce v jazyku národnostnej menšinyOznačenie začiatku obce v jazyku národnostnej menšiny
Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšinyOznačenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny
Hraničný priechodHraničný priechod
Hranica štátuHranica štátu
Telefón núdzového volaniaTelefón núdzového volania
Núdzové volanieNúdzové volanie
TelefónTelefón
Hasiaci prístrojHasiaci prístroj
Prvá pomocPrvá pomoc
NemocnicaNemocnica
InformácieInformácie
Rádio (vzor)Rádio (vzor)
Zastávka autobusuZastávka autobusu
Zastávka trolejbusuZastávka trolejbusu
Zastávka električkyZastávka električky
Čerpacia stanicaČerpacia stanica
Čerpacia stanica skvapalneného ropného plynu (LPG)Čerpacia stanica skvapalneného ropného plynu (LPG)
Čerpacia stanica stlačeného prírodného plynu (CNG)Čerpacia stanica stlačeného prírodného plynu (CNG)
OpraváreňOpraváreň
Hotel alebo motelHotel alebo motel
ReštauráciaReštaurácia
ObčerstvenieObčerstvenie
WCWC
OdpočívadloOdpočívadlo
Táborisko pre stanyTáborisko pre stany
Táborisko pre obytné prívesyTáborisko pre obytné prívesy
Táborisko pre stany a obytné prívesyTáborisko pre stany a obytné prívesy
Pláž alebo kúpaliskoPláž alebo kúpalisko
Lyžiarsky vlekLyžiarsky vlek
Sedačková lanovkaSedačková lanovka
Kabínková lanovkaKabínková lanovka
Odpočívadlo s objektmi služieb (vzor)Odpočívadlo s objektmi služieb (vzor)
Odpočívadlo s objektmi služieb (vzor)Odpočívadlo s objektmi služieb (vzor)
Odpočívadlo s objektmi služieb (vzor)Odpočívadlo s objektmi služieb (vzor)
Núdzový východNúdzový východ
Núdzový východNúdzový východ
Úniková cesta (vzor)Úniková cesta (vzor)
Úniková cesta (vzor)Úniková cesta (vzor)
Úniková cesta (vzor)Úniková cesta (vzor)
PočetPočet
VzdialenosťVzdialenosť
VzdialenosťVzdialenosť
Dĺžka úseku alebo platnostiDĺžka úseku alebo platnosti
Úsek platnostiÚsek platnosti
Úsek platnostiÚsek platnosti
Celková hmotnosťCelková hmotnosť
Smerová šípkaSmerová šípka
Začiatok úseku platnostiZačiatok úseku platnosti
Priebeh úseku platnostiPriebeh úseku platnosti
Koniec úseku platnostiKoniec úseku platnosti
Nepriaznivé poveternostné podmienkyNepriaznivé poveternostné podmienky
Druh vozidlaDruh vozidla
Tvar kríženia cesty so železničnou dráhouTvar kríženia cesty so železničnou dráhou
Dodatková tabuľka s textomDodatková tabuľka s textom
Dodatková tabuľka pre vyhradené parkovanieDodatková tabuľka pre vyhradené parkovanie
Kategória tunelaKategória tunela
Dodatková tabuľka na označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu so zdravotným postihnutímDodatková tabuľka na označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu so zdravotným postihnutím
Pozdĺžna súvislá čiaraPozdĺžna súvislá čiara
Dvojitá pozdĺžna súvislá čiaraDvojitá pozdĺžna súvislá čiara
Pozdĺžna prerušovaná čiaraPozdĺžna prerušovaná čiara
Pozdĺžna prerušovaná čiaraPozdĺžna prerušovaná čiara
Dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiaraDvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara
Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarouPozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou
Vodiaca čiaraVodiaca čiara
Priečna súvislá čiaraPriečna súvislá čiara
Priečna súvislá čiara so symbolom „Daj prednosť v jazde!Priečna súvislá čiara so symbolom „Daj prednosť v jazde!"
Priečna súvislá čiara s nápisom „STOPPriečna súvislá čiara s nápisom „STOP"
Priechod pre chodcovPriechod pre chodcov
Priechod pre chodcov s vodiacim pásom pre nevidiacichPriechod pre chodcov s vodiacim pásom pre nevidiacich
Priechod pre cyklistovPriechod pre cyklistov
Cyklistická smerová šípkaCyklistická smerová šípka
Cyklistická smerová šípkaCyklistická smerová šípka
Smerové šípkySmerové šípky
Predbežné šípkyPredbežné šípky
Parkovacie miesta s kolmým státímParkovacie miesta s kolmým státím
Parkovacie miesta so šikmým státímParkovacie miesta so šikmým státím
Parkovacie miesta s pozdĺžnym státímParkovacie miesta s pozdĺžnym státím
Parkovacie miesta s vyhradeným státímParkovacie miesta s vyhradeným státím
Stanovište TAXIStanovište TAXI
Zastávka autobusu, trolejbusu a elektičkyZastávka autobusu, trolejbusu a elektičky
Varovný pás od zastávky autobusu, trolejbusu a električkyVarovný pás od zastávky autobusu, trolejbusu a električky
Žltá kľukatá čiaraŽltá kľukatá čiara
Žltá súvislá čiaraŽltá súvislá čiara
Žltá prerušovaná čiaraŽltá prerušovaná čiara
Šikmé rovnobežné čiaryŠikmé rovnobežné čiary
Nápisy na vozovkeNápisy na vozovke
Bezpečná vzdialenosťBezpečná vzdialenosť
Optická psychologická brzdaOptická psychologická brzda
Hmlové bodyHmlové body
Partneri: Goal travel Carat Drop Design Panoptiqum